Organizacje otoczenia biznesu - strona 6

Jakość Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

analizy zachodzących jak i przewidywanych w najbliższych kilku latach zmian w otoczeniu strategicznym...

Wykład (1)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Teoria Organizacji i Zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : otoczenie organizacji i menadżerów, globalny...

Planowanie marketingowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

w otoczeniu. RODZAJE PLANOWANIA: Długoterminowe - STRATEGICZNE Średnioterminowe - OPERATYWNE Krótkoterminowe...

Procesowy model organizacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1498

w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu. 1. Fundamentalną przesłanką szkoły zasobów...

Wykład - Planowanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 728

kierowania stosunkami organizacji z jej otoczeniem. Zarządzanie strategiczne - ciągły proces nastawiony...

Etyka w biznesie (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

postawy i zachowania ludzi zarówno w obrębie samej organizacji, jak i jej otoczeniu. Każdy człowiek...

Etapy analizy SWOT - Analiza konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Rys. 2. Otoczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M...