Organizacje otoczenia biznesu - strona 5

Analogie i założenia organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jerzy Rybicki
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

Założenie I : ORGANIZACJA JEST ZŁOŻONĄ CAŁOŚCIĄ (SYSTEMEM) POZOSTAJĄCĄ W STAŁYCH RELACJACH Z OTOCZENIEM...

Analiza Space - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2142

się skwantyfikowanym podejściem w oszacowaniu miejsca danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji...

Strategia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

w jego otoczeniu, określeniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania...

Istota Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

- wybiega wiele lat naprzód i ustosunkowuje się do zmian zachodzących w otoczeniu, które z jednej strony...

Public relations - dziennikarstwo i reklama

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1512

społecznych w budowaniu reputacji instytucji, mediów i relacji z otoczeniem. Komunikacja wewnątrz organizacji...