Organizacje otoczenia biznesu - strona 7

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Rys. 2. Otoczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M...

Wykład - Analiza SWOT

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak
 • E-biznes
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

i możliwości rozwojowych niezależnych od otoczenia. Wynikiem analizy SWOT powinno być wyznaczenie obszarów...

Analiza Space.doc

 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2072

się skwantyfikowanym podejściem w oszacowaniu miejsca danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji...

Kontrola marketingowa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

marketingowego, w której podaje się szczególnej ocenie otoczenie. Audyt marketingowy - wszechstronne...

Public relations - wykład 2 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

a interesariuszami Pozycjonowanie organizacji w świadomości otoczenia Cele operacyjne: Pozycjonowanie...

Style przywództwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

w takiej firmie podejmowane są dla dobra tak pojętej rodziny. Chiński lider biznesu jest otoczony...

Otoczenie przedsiębiorstwa, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

zmian w otoczeniu jest coraz mniejsza Indywidualne cele organizacji są przeważnie w konflikcie z celami...