Style przywództwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style przywództwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Kulturowe uwarunkowania biznesu
Wykład VIII – Style przywództwa
Amerykański styl przywództwa
Dla Amerykanów zarządzanie jest jedną ze specjalizacji zawodowych. Należy w niej wykorzystywać naukowo opracowane,
racjonalne narzędzia. Menadżerowie są zorientowani a zadania, kładą nacisk na wydajność a przede wszystkim są przekonani
o słuszności podejmowanych decyzji. Popierają wszystko co nowoczesne a zwłaszcza nowe metody w dziedzinie zarządzania.
Są zorientowani na przyszłość, ich głównym zadaniem jest ulepszanie świata, wynikające z wiary w lepsze jutro. Przywództwo
w Ameryce jest wartością samą w sobie. Przywódcą może zostać tylko ten, kto wykorzystuje najlepiej swoje umiejętności a
także podejmuje właściwe decyzje na podstawie odpowiednio przygotowanych prognoz
Arabski lider biznesu
Przywódcy arabscy to dominanci sprawujący kontrolę nad wszystkimi etapami gospodarczej działalności. Swoją władzą nie
lubią się z nikim dzielić ale lubią ją okazywać. Zrezygnowanie z władzy jest traktowane jako oznaka słabości. Stosują metodę
zarządzania przez przedmioty. Organizacja charakteryzuje się komunikacją odgórną a podstawową jej wartością jest
autorytaryzm. Z drugiej strony zaś organizacje arabskie wykazują duży poziom opieki nad pracownikiem. Pracownik może
liczyć na pomoc i wsparcie w niemal każdej sprawie. Jest doinformowany, ma poczucie porządku i bezpieczeństwa, jednakże
organizacja ingeruje również mocno w jego sferę życia prywatnego
Chiński styl przywództwa
Chiński model firmy to firma rodzinna i takie też stosunki w niej panują. Między dyrektorem a podwładnym panują stosunki
zwykle o charakterze patriarchalnym. Decyzje w takiej firmie podejmowane są dla dobra tak pojętej rodziny. Chiński lider
biznesu jest otoczony wewnętrzną siecią powiązań między członkami klanu, na odpowiednich pozycjach. Koneksje w chińskiej
firmie są dużo ważniejsze niż efektywność rynkowa, a sieć liczy się bardziej niż jednostka, czy grupa. Chińscy przywódcy nie
potrafią zrezygnować z posiadania kontroli nad wszystkimi podwładnymi, są maniakami kontroli. We wszystkich aspektach
życia gospodarczego cechami liczącymi się są staż pracy i autorytet.
Japoński lider biznesu
Najważniejszą cechą japońskiego przywódcy jest posiadanie pełnej akceptacji grupy. W Japonii organizacje są utożsamiane z
ludźmi, którzy je tworzą, dlatego też charakter przywódcy, będzie zależał od organizacji, jakiej przewodzi. Jeśli podstawowe
potrzeby pracowników są zaspokojone, pracują oni bardziej wydajnie i tego można od nich oczekiwać. Japoński lider
dyskretnie wspiera swoich podwładnych. Jest bardziej zorientowany na proces, niż na wynik. Długo śledzą rozwój wypadków
zanim zdradzą swoje zamiary, czy cele. Dobry japoński przywódca powinien najpierw się upewnić, że decyzja którą zamierza
podjąć jest na pewno słuszna, zanim ją jeszcze podejmie. Podjęcie decyzji natomiast jest jednoznaczne z wprowadzeniem jej
w życie.
Skandynawski styl przywódcy
Skandynawscy przywódcy są lojalnymi demokratami. Dążą do idealnego kompromisu i poszukują konsensusu. Zazwyczaj
jednak osiągają skutki przeciwne do zamierzonych. Proces podejmowania decyzji przebiega bardzo powolnie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz