Władza jednostki, przywódca, lider

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza jednostki, przywódca, lider - strona 1 Władza jednostki, przywódca, lider - strona 2

Fragment notatki:

Władza jednostki - to jej zdolność do wywierania wpływu na innych minus zdolność owych innych do wywierania wpływu na jednostkę. Definicyjną cechą władzy jest więc asymetria wpływu - władza człowieka jest tym większa, im bardziej jego potencjalna możliwość wywierania wpływu na pozostałych członków grupy przekracza ich możliwość wywierania wpływu na niego. Przywódca - osoba o największej władzy w grupie. Pozycję przywódcy osiągają osoby :  o szczególnych cechach („urodzeni przywódcy” - teoria wielkiego człowieka) z obejmowaniem
przywództwa dość silnie koreluje inteligencja, a wyraźnie - męskość
(aktywność, sprawczość i inne cechy wiązane ze stereotypem męskości),
ekstrawersja i dobre przystosowanie, czyli brak objawów zaburzeń zachowania. Przywódcy : mają też tendencję do większej towarzyskości, empatii i zrównoważenia emocjonalnego są bardziej ambitni i skłonni do przejmowania odpowiedzialności za bieg wydarzeń  zachowujące się w pewien potrzebny grupie sposób (teoria behawioralna); przykład: teoria stanów oczekiwanych - przyjmuje, że u podstaw wykrytego przez Balesa i Slatera wyłaniania się różnic statusu w kooperacyjnej grupie zadaniowej leżą oczekiwania jej członków. Koncepcja ta zakłada, że działająca grupa: ma nadzieję na osiągnięcie celu, oczekuje, że niektórzy z jej uczestników bardziej się do tego przyczynią niż inni, identyfikuje tych uczestników, częściej do nich się zwraca i zachęca do podejmowania inicjatywy, częściej podporządkowuje się ich inicjatywom Szansa wyłonienia lidera rośnie gdy: rośnie wielkość grupy warunki zmieniają się w taki sposób, że osiągnięcie celu grupy wymaga kooperacji i koordynacji, wskutek samego wzrostu rozmiaru zadania lub konieczności specjalizacji pojawia się współzależność społeczna, czyli indywidualne zyski członków grupy zależą od zachowania grupy i od pozostałych jej członków pojawia się nierównomierność zysków poszczególnych członków grupy, a więc konieczność ustalania i egzekwowania zasad podziału zysków pojawia się zewnętrzne zagrożenie dla realizacji celów grupy lub jej istnienia grupa ma dostęp do jednostki dysponującej doświadczeniem w roli przywódcy Style kierowania:  demokratyczny - „uważający na innych” styl kierowania, czyli ugodowość, orientacja na relacje społeczne, i skłonność do zasięgania opinii podwładnych styl zorientowany na relacje społeczne, jest skuteczny w warunkach umiarkowanie sprzyjających lub umiarkowanie niesprzyjających liderowi  autokratyczny - koncentracja na zadaniu i produktywności w połączeniu z dyrektywnością, czyli tendencją do narzucania podwładnym własnej opinii

(…)

… do wywoływania stanów pożądanych przez podwładnych lub uwolnienia ich od stanów niepożądanych (mierzona przekonaniami podwładnych, że przełożony jest w stanie wpływać na wysokość ich zarobków, dodatków i awanse)
3) prawomocność- zdolność do wywoływania u podwładnego poczucia obligacji i odpowiedzialności, opiera się na normach wyznawanych przez podwładnego (mierzona przekonaniami podwładnych, że przełożony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz