Przedsiębiorczość i przedsiebiorstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość i przedsiebiorstwa-opracowanie - strona 1 Przedsiębiorczość i przedsiebiorstwa-opracowanie - strona 2 Przedsiębiorczość i przedsiebiorstwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEDSIĘBIORSTWA
Istota przedsiębiorczości - Proces planowania, organizowania, prowadzenia
działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka.
Przedsiębiorca - inicjator zamierzenia gospodarczego i założyciel ...
Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwa będące własnością prywatną jednej osoby
lub małej grupy osób; jego wielkość sprzedaży i aktywa nie są wystarczająco duże, aby
mogło ono wpływać na swoje otoczenie.
Rola przedsiębiorczości w społeczeństwie.
 innowacje
 tworzenie miejsc pracy
 zasilanie sektora wielkich przedsiębiorstw
Innowacyjny wkład małej i średniej przedsiębiorczości
Strategie dla przedsiębiorczych organizacji:
Gałęzie w których małe przedisiębiorstwa mają silną pozycję
Gałęzie, w których małe przedsiębiorstwa radzą sobie słabo
Akcentowanie wyróżaniających się umiejętności
Przewaga pierwszeństwa
Efekt korzyści skali:

Biznes plan - dokument opracowany przez przedsiębiorcę w roku przygotowań do
uruchomienia nowego przedsięwzięcia, przedstawiający jego strategię i strukturę.
Struktura przedsiębiorczych organizacji:
Formy własności:
 własność jednoosobowa
 Spółka osobowa (jawna)
 Korporacja (Spółka akcyjna)
Źródła finansowania
Metody uruchamiania nowego przedsiębiorstwa:
 zakup istniejącego
 utworzenie nowego
 koncesjonowanie
Przyczyny sukcesu przedsiębiorcy:
 cięzka praca
 popyt rynkowy
 umiejętności kierownicze
 szczęście
 silne systemy kontroli
 dostateczne wyposażenie w środki
Niespokojność a sukces:
 pozytywne myślenie o otoczeniu
 jasna wizja rozwojowa
 elastyczność myślenia i działania
 zorganizowane podejście do zarządzania
 proaktywność
Przedsiębiorczość wewnętrzna - czyli w obrębie korporacji, dzięki której organizacja dąży
do rozszerzenia działaności przez wyszukiwanie nowych możliwośc powstałych w wyniku
nowych sposobów wykorzystywania jej już istniejących zasobów
Organizowanie
Organizowanie-decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji
Struktura organizacyjna- zestaw elementów, których można użyć do nadania kształtu
organizacji
Elementy konstrukcyjne budowy organizacji:
 Projektowanie stanowisk pracy
 grupowanie stanowisk pracy
 ustalenie hierarchicznej zależności
 rozdzielanie uprawnień decyzyjnych
 koordynacja czynności
 różnicowanie stanowisk pracy
Specjalizacja stanowisk pracy
KORZYŚCI:
 duża wprawa
 oszczędność czasu
 łatwość organizacji narzędzi pracy
 łatwość zastępstw
OGRANICZENIA
 Monotonia, niezadowolenie
 brak wyzwań
Alternatywy specjalizacji:
 rotacja czynności, zadań lub stanowisk
 rozszerzenie zakresu pracy
 wzbogacanie pracy
 zespoły robocze
 podejście od strony cech stanowiska pracy
Podejście od strony cech stanowiska pracy:
 różnorodność kwalifikacji
 identyczność zadań
 znaczenie zadania
 sprzężenie zwrotne
Grupowanie stanowisk pracy:
 na podstawie funkcji
 wg wyrobu
 wg klientów
 wg lokalizacji
Ustalanie relacji podporządkowanie
2 składowe hierarchii:
 jedność rozkazodawstwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz