Analiza Space.doc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Space.doc - strona 1 Analiza Space.doc - strona 2 Analiza Space.doc - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 4 strony i porusza takie zagadnienia jak: decyzje strategiczne, metody rachunku ekonomicznego, metody portfelowe, cztery wymiary, dwa wewnętrzne, moc finansowa, FS, przewagą konkurencyjną, CA, dwa zewnętrzne, siła sektora, IS, stabilność otoczenia, ES, siła finansowa, zmienne: zwrot inwestycji, leverage, płynność finansowa, kapitał obrotowy, przepływ gotówki, łatwość zmiany rynku, ryzyko w biznesie, przewaga konkurencyjna, zmienne: udziału w rynku, jakości wyrobu, cyklu życia wyrobów, lojalności konsumentów, wykorzystania zdolności potencjału, technologicznego know-how, kontroli dostawców i dystrybutorów, stabilność otoczenia, zmienne: zmiany w technologii, stopę inflacji, zmienność popytu, poziom cen wyrobów, bariery wejścia na rynek, intensywność konkurencji, elastyczność popytową cen, siła sektora, zmienne: potencjału wzrostu, potencjału zysku, stabilności finansowej, technologicznego know-how, wykorzystania zasobów, intensywności kapitału, łatwości wejścia na rynek, produktywności, wykorzystania potencjału, sześciopunktowa skala, wady.

Analiza strategiczna SPACE
Najważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą jego rozwoju. Wśród nich do podstawowych należą decyzje dotyczące wyboru domeny, czyli rodzajów działalności opisanych zwykle w kategoriach produktu i rynku.
W stosunku do rzeczywistych i potencjalnych domen należy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
Które z istniejących powinny wzrastać?
Które powinno się stabilizować na istniejącym poziomie?
Które trzeba redukować, likwidować?
Kiedy można inwestować w branże dotychczas nie brane pod uwagę w strategii rozwoju firmy?
Istnieją pewne metody mogące dać odpowiedź na powyższe pytania. Zalicza się do nich ogólne metody rachunku ekonomicznego oraz metody portfelowe.
Do tych drugich można zaliczyć stosunkowo mało znaną analizę pozycji strategicznej i ocenę działalności firmy SPACE ( Strategic Position and Action Evaluation). Ułatwia ona podejmowanie decyzji dotyczące dywersyfikacji działalności firmy, umożliwia odpowiedź w kategoriach ogólnych na postawione wyżej pytania dotyczące domen.
Wśród metod określania pozycji strategicznej firmy metoda SPACE wyróżnia się skwantyfikowanym podejściem w oszacowaniu miejsca danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji i otoczenia oraz ciekawą interpretacją wyników i propozycji zachowań strategicznych. Przestrzeń, w której identyfikuje się pozycje firmy, jest określona czterema wymiarami:
Dwoma wewnętrznymi, dotyczącymi konkretnej firmy, tj.:
mocą finansową (FS),
przewagą ( pozycją ) konkurencyjną (CA),
Dwoma zewnętrznymi, dotyczącymi otoczenia firmy, tj.:
siłą sektora (branży) (IS),
stabilnością (turbulencją) otoczenia (ES)
Poszczególne wymiary stanowią półosie prostokątnego układu współrzędnych. Istotnym założeniem techniki SPACE jest przeciwstawienie sobie wymiaru siły sektora (IS) i pozycji konkurencyjnej firmy (CE) oraz turbulencji otoczenia (ES) i siły finansowej firmy (FS). FS strategia strategia konserwatywna agresywna
CA IS strategia strategia
defensywna konkurencyjna

(…)

… otoczenia wygodniej jest ująć w kategorii jej przeciwnej - tzn. turbulencji otoczenia. Im jest ona większa, tym większa jest przeciwwaga dla siły finansowej firmy. Analizując zwrot i kierunek przykładowych zmiennych (kryteriów ocen) i ich potencjalnych wag, można dojść do wniosku, że integratywny wskaźnik oceny dla tego wymiaru można określić jako:
W(ES) = ∑RiXi Ponieważ wymiar ten jest określony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz