Zarządzanie strategiczne - otoczenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - otoczenie - omówienie - strona 1 Zarządzanie strategiczne - otoczenie - omówienie - strona 2 Zarządzanie strategiczne - otoczenie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OTOCZENIE, JAKO PRZEDMIOT STUDIÓW PROSPEKTYWNYCH
STRATEGIA - ciąg decyzji podejmowanych w związku z otoczeniem; wyznacza
najkorzystniejszą współpracę z otoczeniem.
OTOCZENIE  ORGANIZACJA - podejście systemowe .
Etapy analizy: *
I. rozpoznanie systemu * identyfikacja relacji między org. a otocz.
Typy relacji między org. a otocz.
1. komunikowanie się
2. transakcje - wymiana powinna być ekwiwalentna (obie strony mają być zadowolone)przepływ dóbr i pieniędzy oraz usług.
3. Interakcja : konkurencja lub kooperacja.
II. Po rozpoznaniu systemu stosujemy dwa podejścia :
1. od zewn. do wewn.
2. od wewn. do zewn.
OTOCZENIE-składa się z zestawu czynników, zmiennych, uwarunkowań, sił oraz zbioru
aktorów, instytucji i organizacji mających wpływ na organizację.
1. Ot. przedmiotowe (czynniki, warunki)
2. Ot. podmiotowe (aktorzy, instytucje)
W st. prospektywnych, kt. dotyczą otoczenia - nacisk na przyszłość  jak będzie ewoluował
układ sił , jak będą wyglądały czynniki .
Koncentrujemy się na otoczeniu bo jest źródłem :
1. Niepewności - działamy w otoczeniu o niepełnej informacji
2. Ryzyka - trzeba zebrać max informacji o otoczeniu by minimalizować ryzyko; gł. źródło
zagrożeń : konkurencja , presja ze strony dostawców i nabywców (aby sobie z nimi radzić
trzeba je rozpoznać, ocenić, przewidzieć).
3. Problemów- przyczyną jest brak : elastyczności organizacji, umiejętności dostosowania
się, kompetencji.
Dwa typy relacji do otoczenia:
1. Reaktywne (organizacje tylko się adaptują; reagują po fakcie. Najpierw występuje
zjawisko, a później firma na nie reaguje. Powodzenie zależy tu od zdolności adaptacyjnych
firmy. Załamanie tych zdolności prowadzi do niepowodzeń i w rezultacie do zamknięcia
firmy. „Adaptuj się przez innowacje”.)
2. Pro aktywne (podstawą zachowania są studia prospektywne. Jeżeli wiadomo z jakim
ryzykiem będzie się miało do czynienia to można od razu się do niego przygotować. Trzeba
wyprzedzać przyszłość. Organizacje muszą dbać o swoją zdolność adaptacyjną i stawać się
org. pro aktywnymi).
CECHY OTOCZENIA :
1. Zmienność Dawniej mówiło się, że firmy działają w stabilnym otoczeniu (zmiany
zachodzą powoli)- firmy działają więc w takich samych warunkach. Obecnie zmiany
zachodzą bardzo szybko, na dodatek występują w sposób nieciągły (kryzysy, załamania).
Otoczenie jest burzliwe, turbulentne. Bardzo trudno utrzymać się na rynku, jeśli nie umie się
zaatakować otoczenia. Zmienność widoczna jest od strony czynników (jedne znikają, inne się
pojawiają).
2. Złożoność- jest coraz więcej aktorów na scenie; między nimi sieć powiązań. Złożoność
widać od strony podmiotowej. Trudno wejść na rynek (jest zinstytualizowany) i się na nim
utrzymać.
3. Dostępność - łatwo jest tam gdzie jest się liderem lub innowatorem- wtedy dostępność jest
duża.
Typy otoczenia:
1. Makro - wspólne dla wszystkich organizacji . Obejmuje wszystkie elementy strukturalne ,
kt. określają podstawowe wybory dokonywane przez organizacje. To otoczenie strukturalne
jest stosunkowo stabilne.
Mamy tu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz