Oprawa - strona 16

Wczesne drukarstwo

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Początki druku w Europie: Technika druku pojedynczymi stemplami; Technika ślepego tłoczenia na skórze opraw...

Historia książki - wykład 4

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

oraz zupełnie specyficzną formę kodeksu, jeśli chodzi o oprawę. Z punktu widzenia historii książki kultura...

Homiletyka - obszerne obracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
  • Historia literatury polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Brucknera w oprawie Kodeksu Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu (pochodzący z klasztoru św...

Rekrutacja pracowników-pojęcie

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2072

kandydatów: -ciekawa oprawa graficzna, -dzielenie tekstu na krótkie, zwarte bloki, -wyróżnianie tłustym...