Okres zwrotu - strona 6

Ustalenie przychodów - opis

  • Politechnika Warszawska
  • dr Agnieszka Skala-Poźniak
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

/koszty B/C Ratio okres zwrotu nakładów PP NPV: Bt - suma korzyści w roku „t” Ct - suma wydatków (nakł...

Podejście dochodowe w wycenie- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr inż. Monika Siejka
  • Wycena nieruchomości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 875

nieruchomości z dochodów uzyskiwanych z tej nieruchomości (okres zwrotu kapitału). Wk lub R ustala...

Controlling strategiczny- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

). Do metod prostych rachunku efektywności projektów inwestycyjnych zalicza się: okres zwrotu, prostą stopę...