Okres zwrotu - strona 5

Wymagania czasowe - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

planowania Długim okresem powstawania Bardzo długim okresem użytkowania Długim okresem zwrotu nakładów...

Definicje i cechy inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Metody zmodyfikowane Prosty okres zwrotu Zdyskontowany okres zwrotu x Księgowa stopa zwrotu (ARR...

Ocena inwestycji-zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

jego eksploatacji ocenia się na 6 lat. Ocenić oba warianty inwestycji wykorzystując jako kryterium okres zwrotu...

Ocena inwestycji - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

jego eksploatacji ocenia się na 6 lat. Ocenić oba warianty inwestycji wykorzystując jako kryterium okres zwrotu...

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

zwrotu stopa zwrotu Ad 1) okres zwrotu OZ=I/CFt, gdzie I-nakład inwestycyjny, CFt-nadwyżka finansowa...

Ocena inwestycji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Stefania Malak-Rawlikowska
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

: okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta stopa zwrotu, test pierwszego roku, analiza progu...

Planowanie finansowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

kapitałowe niskooprocentowane kredyty i pożyczki krótki okres zwrotu kapitału rynek kapitałowy duży, łatwa...