Inwestycje przedsiębiorstw - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje przedsiębiorstw - zadania  - strona 1 Inwestycje przedsiębiorstw - zadania  - strona 2

Fragment notatki:


Zad 1.
Przedsiębiorstwo zamierza podjąć inwestycję umożliwiającą zwiększenie zysków. Rozważane są 2 warianty, których plany finansowe są przedstawione poniżej. Pierwszy wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 48 000 zł, przy czym inwestycja mogłaby być eksploatowana przez 5 lat i przynieść przepływy finansowe przekraczające przewidywane nakłady inwestycyjne o 31 500 zł. Druga inwestycja wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych 60 000 zł, okres jej eksploatacji ocenia się na 6 lat, a przepływy finansowe uzyskana dzięki niej miałyby przekroczyć poniesione nakłady inwestycyjne aż o 55 200 zł. Stosując jako kryterium oceny inwestycji okres zwrotu, powiedz, którą inwestycję powinno wybrać przedsiębiorstwo.
Rok
Wariant 1
Wariant 2
Przepływ finansowy netto
Skumulowane przepływy finansowe netto
Przepływ finansowy netto
Skumulowane przepływy finansowe netto
0
1
2
3
4
5
6
-48 000
15 900
15 900
15 900
15 900
15 900
-48 000
-32 100
-16 200
-300
15 600
31 500
-60 000
14 200
16 300
20 800
22 900
22 000
19 000
-60 000
-45 800
-29 500
-8 700
14 200
36 200
55 200
Zad 2.
Przedsiębiorstwo analizuje podjęcie inwestycji. Po wstępnej selekcji do wyboru pozostały dwie inwestycje - A i B. Przepływy finansowe netto dla każdej z nich przedstawiono poniżej.
Dokonaj wyboru inwestycji stosując jako kryterium oceny okres zwrotu.
Rok
Inwestycja A
Inwestycja B
Przepływ finansowy netto
Przepływ finansowy netto
0
1
2
3
4
-25 800
5 700
6 400
8 800
9 800
-32 700
8 400
4 400
13 100
7 420
Zad 3. Posługując się danymi o przepływach finansowych netto z zadania 2 oraz mając daną stopę dyskontową wynoszącą 20%, ustal którą inwestycję powinno wybrać przedsiębiorstwo posługujące się kryterium wartości obecnej netto przy podejmowaniu decyzji.
Zad 4.
Przedsiębiorstwo rozważa dwa projekty inwestycyjne. Stopa dyskontowa wynosi 10 % w skali roku. Rozkład przepływów pieniężnych tych projektów zamieszczono poniżej. Którą inwestycję powinno wybrać przedsiębiorstwo stosujące jako kryterium oceny projektów inwestycyjnych wartość obecną netto.


(…)

… stopa zwrotu dla akcji X wynosi 10%, a dla Y - 15%. Udział akcji X w portfelu to 35%. Odchylenia standardowe akcji X i Y wynoszą, odpowiednio, 5% i 10%. Współczynniki korelacji stóp zwrotu tych dwóch akcji wynoszą, odpowiednio: 1, -1, 0.
Zad. 7
Ile wyniesie oczekiwana stopa dochodu akcji X, jeżeli β=1,2, stopa dochodu obligacji skarbowych wynosi 25%, a stopa dochodu indeksu giełdowego 30%?
Zad. 8
Dana…
… wyniesie 10%?
Zad. 9
Ile wynosi oczekiwana stopa dochodu obligacji, jeżeli dana obligacja jest dwuletnia, jej wartość nominalna wynosi 100PLN, ma 10-procentową stopę kuponu, odsetki są płacone co roku, a cena wynosi 104PLN?
Zad.10
Inwestor planuje nabyć polską jednoroczną obligację skarbową, której odsetki kuponowe są równe stopie inflacji. na rynku pierwotnym jest oferowana po cenie wynoszącej 97…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz