zarządzanie finansami firmy - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie finansami firmy - opracowanie zagadnień - strona 1 zarządzanie finansami firmy - opracowanie zagadnień - strona 2 zarządzanie finansami firmy - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

1. Jakie są cele zarządzania finansami (cele działalności gospodarczej)?

Maksymalizacja zysku

Rozwój i przetrwanie

Maksymalizacja wartości firmy
2. Jak zwiększać wartość przedsiębiorstwa?

Kreowanie pozytywnego obrazu firmy dla potencjalnych akcjonariuszy

Podejmowanie przez firmę trafnych strategicznych decyzji inwestycyjnych i finansowych

Przez wzrost przyszłych przepływów pieniężnych (tzn. przez wzrost zysku z wpływów oraz
zmniejszenie wypływów)

Przez zmniejszenie Średniego Ważonego Kosztu Pozyskiwania Kapitału (WACC, czyli struktury
finansowej oraz kosztu kapitału i zadłużenia)
3. Jakie są kluczowe funkcje zarządzania finansami?

Zarządzanie inwestycjami

Zarządzanie źródłami finansowania
4. Jak zmienia się wartość pieniądza w czasie?

W zależności od poziomu inflacji

Można określić obecną wartość przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą dyskontowania
lub analizy wartości obecnej

Przyszłą wartość zainwestowanych pieniędzy wyliczamy za pomocą kapitalizowania lub analizy
wartości przyszłej

W zależności od kosztu utraconych korzyści (czy inwestycja była efektywna w porównaniu do
innych dostępnych możliwości, w momencie inwestowania)
5. Jak rozumiesz stopę efektywną?

Efektywna stopa procentowa, informuje o faktycznym wzroście kapitału w ciągu roku, w
przypadku, gdy kapitalizacja występuje więcej niż raz w roku. (jeżeli kapitalizacja występuje raz w
roku to stopa efektywna jest równa stopie nominalnej, czyli rocznej)

Im częstszy okres kapitalizacji, tym wyższa stopa efektywna
6. Czym się różni stopa efektywna od stopy nominalnej?

Okres kapitalizacji dla stopy nominalnej występuje raz na rok (stąd też na stopę nominalną mówi
się roczna stopa), w przeciwieństwie do efektywnej stopy zwrotu, gdzie może być wiele okresów
kapitalizacji w ciągu roku

Np., jeżeli kapitalizacja następuje tylko raz w roku, to efektywna stopa procentowa jest równa
nominalnej stopie procentowej.

Nominalna-stopa roczna, podawana w reklamach przez banki.
7. Jak rozumiesz stopę realną?

Jest to stopa zwrotu kapitału uwzględniająca wartość inflacji

Uwzględnia kapitalizację odsetek częściej niż raz w roku, tak samo jak stopa efektywna)
8. Ocena efektywności przedsięwzięć finansowych.
1

Przy ocenie efektywności przedsięwzięć finansowych przyjmuje się strumienie pieniężne, a nie
dochód w postaci wyniku finansowego.
9. Metoda radarowa.
 Metoda oceny przedsięwzięć klasy II, należąca do metod analizy ryzyka
 Metoda RADAR przy wyznaczaniu NPV uwzględnia ryzyko przedsięwzięcia i wyznacza premię
(cenę ryzyka) w zależności od jego stopnia
 Im większe ryzyko tym większa stopa dyskontowa k*, (który uwzględnia premię za ponoszone
ryzyko) którą dyskontujemy CFt (prognozowane przepływy pieniężne).
 Głównym problemem tej metody jest subiektywna ocena ryzyka
10. Metody oceny przedsięwzięć finansowych i ich podział.
 Klasa I
 Metoda statyczna (prosta): Okres zwrotu (PB)
 Metoda dynamiczna (złożona):
 NPV ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz