Odziedziczalność - strona 2

Metody hodowlane - Wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Erwin Długosz
 • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

 Dla jednej cechy określa się odziedziczalność (h2)  Dla jednej cechy mającej kilka wydajności można określić...

Podstawy osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 196
Wyświetleń: 875

środowiskowych. Współczynnik odziedziczalności 1.Współczynnik odziedziczalności h2- jest oszacowaniem proporcji...

Wstęp do psychologii-pojęcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

pokoleniach struktury, funkcji i poszczególnych cech u osobników tego samego gatunku. Odziedziczalność: miara...

Testy na inteligencje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

odziedziczalności h2 od 0,45 w dzieciństwie do 0,75 w wieku dorosłym środowisku -różnice między kulturowe...

Metody hodowlane - Wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Erwin Długosz
 • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

powinien być możliwie najwyższy, a rg możliwie najniższy  liczebność grupy krewnych powinna być duża  odziedziczalność...

Metody hodowlane - Wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Erwin Długosz
 • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841

odziedziczalności cech dołączonych znacznie rośnie dokładność oceny! X1 – wydajność cechy ocenianej, X2 – wydajność...

Psychologia rozwoju człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2219

WYKŁAD 1 - TEORIE ROZWOJU    Sposoby ujmowania człowieka w rozwoju:  1.  Ontogenetyczny  Ukazywanie indywidualnej linii rozwoju człowieka (od poczęcia do śmierci); zmiany w rozwoju  indywidualnym  2.  Filogenetyczny  Ukazywanie człowieka na linii ewolucji od niżej do wyżej zorganizowanych organizmó...

Wprowadzenie do antropomotoryki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Vladymir Lyakh
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4900

dziedzicznego pod wpływem tak odziedziczalności jak i środowiska. Odziedziczalnośd – właściwości organizmu...

Osobowości

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

odziedziczalności 30-40%). Teorie psychodynamiczne Teoria S. Freuda Model strukturalny Id to najbardziej pierwotna...