Wstęp do psychologii-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do psychologii-pojęcia - strona 1 Wstęp do psychologii-pojęcia - strona 2 Wstęp do psychologii-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

DNA -kwas dezoksyrybonukleinowy, odpowiedzialny za syntezę białek.
James Watson i Francis Crick - pierwsi zaproponowali spiralną budowę cząsteczki DNA w 1953
Jedną ze składowych DNA jest jeden z aminokwasów: adenina, cytozyna, tymina i guanina. Aminokwasy ustawione są w sieci DNA po kolei. Miejsce przez nie zajmowane nazywane jest lokusem.
“Główna zasada” genetyki molekularnej- DNA podlega trankrypcji na mRNA
mRNA ulega translacji do białek za pośrednictwem tRNA
OGOD (one good one loci) -pojedyncze geny w konkretnych miejscach wpływają na daną cechę
Choroby zależne od jednego chromosomu:
Zespół Downa -trisomia chromosomu 21
Dziedziczenie wielogenowe: Schizofrenia
Dowody na to, że cechy wrodzone (geny) wpływają na zachowanie
•Zachowania są specyficzne gatunkowo
•Zachowania powtarzają się w kolejnych pokoleniach
•Zachowania ulegają zmianie w wyniku zmian biologicznych organizmu
•U ludzi pewne zachowania powtarzają się w tej samej rodzinie
•Gatunki spokrewnione ewolucyjnie mają podobne zachowania
Dziedziczenie: odtwarzanie w kolejnych pokoleniach struktury, funkcji i poszczególnych cech u osobników tego samego gatunku.
Odziedziczalność: miara statystyczna -proporcja obserwowalnej wariancji fenotypowej, którą można wyjaśnić wariancją genetyczną.
Psychofizjologia -badanie relacji pomiędzy procesami psychologicznymi a fizjologicznymi.
Półkule mózgowe Powierzchnie mózgu: górno-boczna, podstawna
Bruzda środkowa (Rolanda), bruzda boczna (Sylwiusza)
Cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny
Metody obrazowania mózgu EEG Elektroencefalografia Fale alfa (8-13 Hz, 20-100 mikrowoltów) -stan czuwania i rozluźnienia
Fale beta (13-25 Hz, 5-20 mikrowoltów) -skupienie się, zwrócenie uwagi
Fale wolne (delta 0,5 -4 Hz, theta -4 -8 Hz) -sen, zapisy dziecięce i patologiczne
WYKŁAD 7
Uwaga - mechanizm redukcji nadmiaru informacji Uwaga intensywna - skupiona na niewielkiej ilości bodźców - wyostrzona świadomość treści wchodzących w jej pole (zogniskowanie światła na soczewce) Uwaga ekstensywna - rozproszona, obejmuje wiele bodźców w sposób mniej intensywny - osłabienie świadomości tego, co znajduje się w jej polu (reflektor o szerokim zasięgu) Procesy przeduwagowe - przedświadoma obróbka bodźców, zwykle prezentowanych w bardzo krótkim czasie lub w sposób zdegradowany - odbiór, selekcja i obróbka bodźców, z których działania nie zdajemy sobie sprawy Funkcje uwagi Selektywność


(…)

… a nie rozlany; Indukcja ujemna uruchamia uwagę specyficzną (zogniskowaną)
Habituacja: Zmniejszenie wrażliwości na bodźce monotonne, powtarzające się i nie wymagające reakcji; Zmiana bodźca powoduje natychmiastowy wzrost czujności i skupienie uwagi
Działanie układu siatkowatego pnia mózgu: Sieć włókien nerwowych oplatających okolice podkorowe; Włókna nerwowe: pobudzające i hamujące; Dzięki aktywności układu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz