Różnice indywidualne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice indywidualne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

RÓŻNICE INDYWIDUALNE - TEST Z KSERO
Ekstrawertycy w porównaniu z introwertykami:
łatwiej warunkują
są bardziej wrażliwi na kary
charakteryzują się małą wrażliwością na nowości i brak nagrody
charakteryzują się dużą wrażliwością na nowości i brak nagrody
Osoby wysokoreaktywne:
znacznie częściej przejawiają orientację na środowisko fizyczne niż na społeczne
w odróżnieniu od osób nieskoreaktywnych są narażone na niebezpieczeństwo „zewnątrzsterowności”
nie mogą charakteryzować się skrajnie niskim makiawelizmem
zwykle nie reagują na naciski otoczenia reaktancją
Jaka konfiguracja cech wg Thomasa i Chess wyczerpująco charakteryzuje dziecko „wolno rozgrzewające się”?
wycofanie się, średnia intensywność reakcji, nastrój początkowo negatywny zmienia się na pozytywny, średnia adaptacja, średnia rytmiczność
wycofanie się, mała intensywność reakcji, nastrój początkowo negatywny zmienia się na pozytywny, wolna adaptacja, średnia rytmiczność
wycofanie się, mała intensywność reakcji, nastrój początkowo negatywny zmienia się na pozytywny, średnia adaptacja, średnia rytmiczność
dążenie do kontaktu, duża intensywność reakcji, wolna adaptacja, nastrój początkowo negatywny zmienia się na pozytywny, mała rytmiczność
Wg Sternberga inteligencja odnosi się do świata zewnętrznego, co oznacza, że:
człowiek nabywa doświadczenia w zmaganiu się z trudnymi zadaniami
kontekst środowiskowy decyduje, jakie zachowania są inteligentne
środowisko nie ma wpływu na kształtowanie się inteligencji
jednostka szybko automatyzuje umiejętności nabyte w drodze doświadczenia
Na najwyższym poziomie inteligencji emocjonalnej rozwija się:
zdolność rozumienia uczuć złożonych i ambiwalentnych oraz adekwatnego ich wyrażania
umiejętność nazywania uczuć i interpretacji relacji między osobami
zdolność refleksyjnej kontroli własnych emocji i wprowadzania się w stan emocjonalny
empatia i zdolność percepcji własnych emocji
Jeśli zadanie wymaga mało zasobów pamięci roboczej i dużo zasobów uwagi, to sukces odniesie osoba, która:
ma małe zasoby uwagi i niski poziom pobudzenia typu A
ma duże zasoby uwagi i wysoki poziom pobudzenia lękotworczego
ma małe zasoby uwagi i wysoki poziom pobudzenia mobilizującego
ma małe zasoby uwagi, szeroki zakres pobudzenia typu A i wysoki poziom pobudzenia typu B


(…)

…, w jakim różnice fenotypowe są zdeterminowane kodem genetycznym rodziców
udziale w wariancji fenotypowej wariancji genotypowej odnośnie danej populacji
Przejawem konkretności w zakresie stylu poznawczego jest:
stosowanie kategorii nominalnych
stosowanie kategorii funkcjonalnych
wyobrażeniowe kodowanie informacji
pojęciowe kodowanie informacji
Wg. Scarr i McCartney przejawem aktywnego związku „genotyp

neurotycznych ekstrawertyków
Falstart to przejaw:
małej wydolności w zakresie pobudzenia
małej ruchliwości
małej wydolności w zakresie hamowania warunkowego
małej wydolności w zakresie hamowania bezwarunkowego
Prawidłowa regulacja stymulacji nie wymaga uczenia się wg koncepcji:
Strelaua
Strelaua i Eliasza
Eysencka
Wszystkich trzech autorów
Jeżeli zadanie w teście inteligencji polega na znalezieniu antonimu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz