Odpowiedzialność kontraktowa - strona 6

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 224
Wyświetleń: 777

wypadku. Odpowiedzialność kontraktowa - odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania...

Konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

też szkoda nie ma związku z takim stosunkiem. odpowiedzialność kontraktowa zachodzi wówczas, gdy szkoda...

Stosunek prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

, odpowiedzialność kontraktowa, przestępstwa (zbrodnie i występki) oraz wykroczenia), wina (prawo karne): umyślna...

Klauzule kontraktowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4886

odpowiedzialności kontraktowej stron, ale doprowadzenie do zmiany warunków umowy i renegocjacji ceny. Klauzula...

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

- wskazany prze system prawny zespół reguł określających odpowiedzialność odszkodowawczą): odpowiedzialność...

Prawo rzeczowe - podstawy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art.471) odpowiedzialność kontraktowa *czyny niedozwolone (art.415) ex...

Zmiany w przedmiocie świadczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

ODPOWIEDZIALNOŚCI W epoce klasycznej- punkt wyjścia odpowiedzialności kontraktowej= korzyść(utilitas) Czy strony...