Stosunek prawny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek prawny - omówienie - strona 1 Stosunek prawny - omówienie - strona 2 Stosunek prawny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek prawny
Stosunek społecznym, uregulowany przez normy prawne:
- świadomy (np. umowa),
- nieświadomy (tetyczny, np. wykroczenie ruchu drogowego).
Stosunki społeczne:
- dwustronne,
- wielostronne.
Elementy stosunku:
- fakty prawne,
- podmioty stosunku prawnego,
- przedmiot stosunku prawnego,
- jego treść.
Fakt prawny - każde zdarzenie, które powoduje powstanie, zmianę lub ustanie treści stosunku prawnego, czyli wywołuje skutki prawne.
Fakty prawne:
- zdarzenia prawne (nie zależą od woli podmiotu),
- działania (są zależne od ludzkiego zachowania - działanie lub zaniechanie),
czyny - działania, które nie zmierzają do wywołania skutków prawnych, ale je wywołują
czyny zgodne z prawem (tylko taki czyn, który wywołuje skutki prawne może być zgodny / niezgodny z prawem),
niezgodne z prawem (tzw. delikty cywilne, odpowiedzialność kontraktowa, przestępstwa (zbrodnie i występki) oraz wykroczenia),
wina (prawo karne): umyślna (zamiar bezpośredni lub wynikowy) bądź nieumyślna,
akty prawne - działania zmierzające do wywołania skutków prawnych:
akty tworzenia prawa,
akty stosowania prawa:
konstytutywne - tworzy jakiś stan prawny,
deklaratoryjne - potwierdza istniejący stan prawny,
czynności prawne - każde oświadczenie woli przynajmniej jednej strony, która zmierza do wywołania skutków prawnych:
jednostronne (np. testament),
dwustronne (np. umowy).
Podmioty prawa - osoba fizyczna i osoba prawna.
Osoba prawna - podmiot prawny, posiadający zdolność do czynności prawnych i nie będący osobą fizyczną.
Kodeks Cywilny, art. 33: Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (np. spółki z o.o., korporacje, partie polityczne, stowarzyszenia).
Cechy osoby prawnej:
- pierwszą czynnością jest powstanie osoby prawnej,
- wewnętrzna organizacja jest ustalona,
- posiada nazwę i siedzibę,
- posiada prawo do ochrony dóbr.
Quasi-osobowość prawna - brak zdolności do czynności prawnych, ale ma cechy osoby prawnej.
Korporacja - zrzeszenie grupy ludzi, zawiązane w celu osiągnięcia postawionego sobie przez nich celu.
Zakład - zrzeszenie, zawiązane aktem fundacyjnym, który określa cele i majątek zakładu. Destynariusze dbają o realizację określonych odgórnie celów.
Różnice:
- korporacje to zbiorowość osób fizycznych, zawiązana w celu realizacji ich własnych celów,


(…)

… państwowej,
- połączenie - tworzy się nowy obiekt prawny.
Teorie osób prawnych:
- fikcji - osoba prawna nie istnieje,
- substratu - osoba prawna istnieje:
osobowego:
organiczne - osoby prawne to organicznie istniejące związki, posiadające wolną wolę etc.,
kolektywu osobowego - kolektyw osób wytwarzających wolę osoby prawnej,
nieosobowego:
majątku celowego,
własności zbiorowej,
wspólnego interesu i celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz