Odpowiedzialność kontraktowa - strona 5

Wykład - umowa zlecenia (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477

: Dokonać czynność prawną, działając z należytą starannością pod rygorem odpowiedzialności kontraktowej...

Wykład - umowa przechowania (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

, jest to odpowiedzialność na zasadzie winy. Odpowiedzialność kontraktowa, którą regulują art. 471 KC. Wyjątkowo...

Skarga odszkodowawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

warunków zatrudnienia..  różnica z TEWEA: brak akapitu o EBC; I. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej...

Prawo wykład nr 19

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

odpowiedzialności kontraktowej i z czyny niedozwolonego. -szkody na osobie, kodeks cywilny, na zasadzie winy...

Zobowiązania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

odpowiedzialnością kontraktową. Wierzyciel może też zrezygnować z dochodzenia wykonania świadczeń umownych...

Wykład - Konwencja Wiedeńska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jacek Górecki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

. Za nie wykonanie umowy ustalona jest odpowiedzialność kontraktowa. Aby pojawiła się taka odpowiedzialność...

Zobowiązania

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

odpowiedzialności kontraktowej Jeżeli dłużnik nie spełnia świadczeń, do których zobowiązał się w umowie, wierzyciel...

Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637

wyrządził szkodę bogatemu - ratio legis: zasady słuszności. Miarkowanie w zakresie odpowiedzialności...