Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania - strona 1 Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania - strona 2 Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania - strona 3

Fragment notatki:

Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania - tylko w zakresie szkody majątkowej. W prawie polskim i w prawie europejskim występuje zasada kompensacji (E) - szkoda powinna być w pełni skompensowana. S = O
S O zwichnięcie zasady kompensacji (quasikompensacja)
S K
Wysokość odszkodowania jest ustalana przez sąd, jest to różnica między wysokością uszczerbku a wysokością korzyści. S - K = O (mechanizm kompensacji)


(…)

… + związek normatywny z ustawy.
Czy B2 odpowiada za całą szkodę, czy za to co skorzystał?
Związek kauzalny na tle odpowiedzialności odszkodowawczej a inne związki znane prawu cywilnemu.
Nie myl związku przyczynowego z 361 ze związkiem na tle bezpodstawnego wzbogacenia (w podręczniku prof. Radwańskiego dobry przykład).
Ius moderandi (prawo miarkowania).
Ustawodawca wyposaża w to sędziego.
Miarkowanie w zakresie deliktów (440).
Sędzia ma zmodyfikować wysokość odszkodowania, kiedy np. biedny wyrządził szkodę bogatemu - ratio legis: zasady słuszności.
Miarkowanie w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (484 § 2).
Sąd może zmodyfikować ustaloną przez strony karę umowną:
Zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane.
Rażąco wygórowana kara umowna.
Bo kara umowna jest niezależna od odszkodowania…

Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania - tylko w zakresie szkody majątkowej.
W prawie polskim i w prawie europejskim występuje zasada kompensacji (E) - szkoda powinna być w pełni skompensowana. S = O
S > O zwichnięcie zasady kompensacji (quasikompensacja)
S < O bezpodstawne wzbogacenie (405), odszkodowanie nie może do tego dojść
361 § 2 - zasada kompensacji, od której istnieje wiele wyjątków…
…, za jaką dłużnik ponosi odpowiedzialność, np. tylko za damnum emergens (ograniczenie przedmiotowe).
Metoda kwotowa - dłużnik odpowiedzialny za każdą postać szkody, ale tylko do pewnej kwoty.
Ogólne zasady prawa cywilnego.
Ta instytucja nie jest wyrażona w przepisach prawa, a sędziowie mają obowiązek ją przestrzegać.
Chodzi o compensatio lucri cum damno. Nie myl z potrąceniem.
W orzecznictwie przyjmuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz