Ochrona wód - strona 5

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

jest ustalenie ram dla ochrony wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wód podziemnych...

Opracowane pytania z gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

melioracyjnych i Ochronę wód przed zanieczyszczeniem, c) odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi. 11. W Polsce...

Gospodarka leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, Ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji...

Zanieczyszczenia wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

, oleje, smary, środki konserwujące, silikony, detergenty, smoły i wiele innych. Ochrona wód podziemnych...

Podstawowe zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

szczególnych. 2. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy – Prawo wodne. 3. Szczegółowe zasady...