Typy wezbrań w Polsce oraz podstawowe zasady gospodarki wodnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy wezbrań w Polsce oraz podstawowe zasady gospodarki wodnej-opracowanie - strona 1 Typy wezbrań w Polsce oraz podstawowe zasady gospodarki wodnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Typy wezbrań w Polsce
Wezbranie rzeki jest to podniesienie się poziomu wody w rzece powstałe w wyniku nadmiernego jej zasilenia spływem powierzchniowym. Wyróżniamy 3 typy wezbrań:
1. Zimowe - występują z powodu nasilenia niektórych zjawisk lodowych, takich jak:
zatory - spowodowane są zablokowaniem koryta rzeki śryżem lub lodem, co w konsekwencji powoduje spiętrzenie wody i zalanie okolicznych terenów.
Przyczyną zatorów śryżowych jest wielkie nasilenie tworzenia się lodu dennego i śryżu, który wpływając pod istniejącą pokrywę lodową może tak zmniejszyć przepustowość koryta, że spowoduje spiętrzenie wód dopływających.
Zatory lodowe są powodowane zablokowaniem lub ograniczeniem przekroju koryta rzeki przez nagromadzoną krę.
roztopy - powodowane są gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, często potęgowanym nagłym ociepleniem i opadami deszczu. Ich zasięg terytorialny jest duży.
Występują od lutego do kwietnia. Szczególnie niebezpieczne na rzekach nizinnych.
2. Letnie (opadowe) - wywołane są występowaniem silnych opadów naturalnych (o dużym natężeniu), powodują zazwyczaj straty w uprawach rolnych. Występują najczęściej w II połowie czerwca, lipca lub w I połowie sierpnia. 3. Sztormowe - wywołane są silnymi wiatrami. Mają charakter lokalny - zagrożone są obszary wybrzeża morskiego.
Typy rzek w Polsce pod względem powodziowym
Wyróżniamy 3 typy rzek: *rzeki o dużej retencji jeziorowej- bezpowodziowe, * rzeki wypływające z terenów nizinnych lub niewielkich wyżyn- jedno wezbranie powodziowe (roztopowe) w ciągu roku, * rzeki górskie- dwa wezbrania w ciągu roku Przyjęto określenie powodziowości dla 24 rzek za pomocą miernika M i potencjału P: P—M/L gdzie M-miernik powodziowy danego odcinka rzeki, L-długość odcinka rzeki
I grupa: Wisła, Soła, Skawa, Dunajec, San, Wisłok, Odra (do Opola)Warta, II grupa: Poprad, Nida, Kamienna, Pilica, Noteć, III grupa: Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr, Rega
Podstawowe zasady gospodarki wodnej.
Zasady gospodarki wodnej:
Zasada równowagi biocenotycznej
Zasada hierarchii potrzeb
Zasada racjonalności
Zasada równowagi biocenotycznej
Polega na znalezieniu w zespole zjawisk naturalnych celu i uzasadnienia działalności technicznej w przyrodzie, stanowiącej istotną sferę gospodarki wodnej. Życie biocenozy odbywa się określonym siedlisku - biotopie, łącząc się w fizjocenozę - krajobraz. Integrując droga zabiegów technicznych w biotop naruszamy istniejący w nim typ biocenozy, powodując ustalenie się typu nowego. Bezpośrednie lub pośrednie techniki wywołać może ustalenie się niepożądanego typu krajobrazu np. stepy. Wkraczając w siedlisko droga zabiegów technicznych musimy zdawać sobie sprawę z zasięgu zmian w fizjocenozie. Prowadzą one do przekształcenia krajobrazu naturalnego w krajobraz kulturalny, często krajobraz stosowany.


(…)

… rozwiązań z określonymi w planach gospodarczych kryteriami. Uzyskanie określonych efektów przy użyciu najmniejszej ilości wody lub uzyskaniu możliwie największych efektów gospodarczych przy posiadanych zasobach wodnych.
W celu realizacji tej zasady w gospodarce wodnej należy:
- w przemyśle stosować oszczędne obiegi wody, w rolnictwie wybierać uprawy gospodarujące ekonomicznie zasobami wodnymi
- ograniczać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz