Zbiorniki retencyjne w warunkach powodziowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorniki retencyjne w warunkach powodziowych - omówienie - strona 1 Zbiorniki retencyjne w warunkach powodziowych - omówienie - strona 2 Zbiorniki retencyjne w warunkach powodziowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w warunkach powodziowych    G łównym zadaniem zbiornika w okresie wezbrań jest takie gospodarowanie wodą,  aby nie dopu ścić do powstania strat powodziowych w dolinie poniżej zbiornika.    W iąże się to z koniecznością ustalenia niezbędnych dla gospodarowania wodą w  warunkach powodziowych warto ści przepływów konwencjonalnych, takich jak:  przep ływ dozwolony ( Qdoz ) oraz przepływ dopuszczalny ( Qdop )    Fala powodziowa  Przybór wody rozpoczyna się zwykle od jakiegoś niskiego stanu wody, który nazywa  si ę stanem początkowym, któremu odpowiada przepływ  pocz ątkowy  Q0.  Stany  wyższe od początkowego są stanami przyborowymi.  Po opadni ęciu fali stany wody utrzymują się przez pewien czas na poziomie nieco  wyższym od  Q0 . Stan ten jest stanem popowodziowym, któremu odpowiada  przep ływ popowodziowy  Q1 . Stanami powodziowymi określa się te wysokie  stany wody, które wyrządzają szkody gospodarcze.    Przep ływ dozwolony (nieszkodliwy)  to największy przepływ wielkiej wody, który  mie ści się w korycie rzeki i nie wywołuje szkód powodziowych  (Qdoz).     Przep ływ dopuszczalny  ma większą wartość i  bywa stosowany , gdy Mosna si ę spodziewać wyjątkowo wysokich stanów wody i  zachodzi konieczno ść przygotowania zbiornika do przyjęcia  tej fali.        Elementy fali powodziowej  A  – szczyt fali powodziowej  B  – podstawa fali powodziowej  1  – gałąź wznosząca się  2  – gałąź opadająca  V=A+B  – całkowita objętość fali powodziowej  Wska źniki do wyznaczania przepływu dozwolonego  • stan określany jako nieszkodliwy przez władzę  wodn ą lub podany przez służbę wodną  Hbzp  • stan wody brzegotwórczej  Hbt  -jest to stan na  wodowskazie, przy którym suma materiału  wleczonego i unoszonego w ci ągu lat osiąga  maksimum  • stan wody brzegowej – stan wody w chwili, gdy  woda wype łnia po brzegi koryto główne rzeki  • wielka woda o prawdopodobieństwie 50%    Wyznaczanie stanu  brzegotwórczego  Hbt        Rezerwa powodziowa  Rc = Rs + Rw + Rf + Rp  Rezerwa stala (Rs)  – przez cały wymagany okres  musi by ć pusta i może być zpełniona tylko wodami powodziowymi.    Rezerwa wymuszona (Rw)  Rw = 0,0036 Qdoz  . Tpr (czas uprzedzenia [godz])    Rezerwa przypadkowa (Rp)  – jest niestała i Zależy od chwilowego stanu  nape łnienia Zbiornika    Rezerwa forsowana (Rf)  – grubość warstwy tej rezerwy wynosi kilkadziesiąt do 1 m  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz