Polityka półsztywna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka półsztywna - omówienie - strona 1 Polityka półsztywna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w warunkach powodziowych  Polityka półsztywna  Od chwili osi ągnięcia przez przepływ  Q  wartości większej od przepływu   dozwolonego  Qdoz  ze zbiornika wupuszczany jest odp ływ  GTi  zgodnie z  Zależnością:  QTi = Qdoz +   (Qi – Qdoz)    gdzie  – parametr przybierający wartość od 0 do 1, podlegający optymalizacji  Odp ływ w polityce półsztywnej obliczany jest z zależności:  Qi  przy  Qi  ≤  Qdoz  QTi = Qdoz  przy  Qi  Qdoz  i  VP1  Qdoz  i  VP1  ≥  Vzb    Przy  = 0 polityka półsztywna sprowadza się do gospodarki sztywnej.    Zasady sterowania przebiegiem fali wed ług polityki półsztywnej    Q  – hydrogram dopływu do zbiornika  QT  – hydrogram odpływu ze zbiornika   – parametr przyjmujący wartości z przedziału [0,1]  Qdoz  –  przepływ dozwolony  (1-a)Vfali  – objętość wody zmagazynowana w zbiorniku    Zasady sterowania przebiegiem fali wed ług polityki półsztywnej    Q  – hydrogram dopływu do zbiornika  QT  – hydrogram odpływu ze zbiornika  Qdoz  –  przepływ dozwolony  Qdop  –  przepływ dopuszczalny  (1-a)Vfali  – objętość wody zmagazynowana w zbiorniku    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz