Polityka sztywna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka sztywna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w warunkach powodziowych  Polityka sztywna  Dla tego typu gospodarki, w trakcie magazynowania szczytu fali dysponuje si ę  odp ływ równy przepływowi dozwolonemu. W rezerwie przeciwpowodziowej zbiornika  zatrzymywany jest nadmiar wody ponad ( Qdoz ). Otrzymuje si ę obcięcie szczytu fali.  Gospodarka sztywna  może być skutecznie wykorzystywana, gdy dysponuje się  dostatecznie  dużą objętością rezerwy przeciwpowodziowej.    Zasady pracy zbiornika wed ług polityki sztywnej      Q  - hydrogram dop ływu do zbiornika  QT  - hydrogram odp ływu ze zbiornika  V  - cz ęść objętości szczytu fali zmagazynowana w zbiorniku  t  - czas  RP  - ca łkowita rezerwa powodziowa  Qdoz  - przep ływ dozwolony    Wielko ść zrzutu wody (QT) według zasad gospodarki sztywnej określana jest z  zależności:  Qi  przy  Qi  ≤  Qdoz  QTi = Qdoz  przy  Qdoz  i  VPi  Qdoz  i  VPi  ≥  VPzb    VPi -  nape łnienie zbiornika na początku  i -tego okresu obliczone wg wzoru  VPi = VPi -1 + (Qi  –QTi)  t   t  - stały przedział czasowy między obserwacjami  Qi  Vzb  - ca łkowita pojemność zbiornika    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz