Zasady projektowania zbiorników retencyjnych klasycznych i udoskonalonych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zasady projektowania zbiorników retencyjnych - klasycznych
Obliczenia niezbędnej objętości użytkowej (Vu) zbiorników retencyjnych przeprowadza się poprzez zbilansowanie dopływów (Qd) i odpływów (Qo) w czasie (t=0; tm+tp):
.
Schemat do obliczania objętości Vu zbiornika przepływowego o dławionym odpływie Qo Jeśli przekrój kolektora został zwymiarowany metodą granicznych natężeń na przepływ maksymalny (Qd (max)) - przy czasie trwania deszczu równym czasowi przepływu (td= tp), to strumień ten wynosi: gdzie: q(tp) - natężenie deszczu o czasie trwania równym tp, [dm3/s ha],
A - współczynnik ze wzoru Błaszczyka: A = 6.631 , (H - [mm]; C - [lata]),
- zlewnia zredukowana zbiornika, [ha].
Zasady projektowania zbiorników retencyjnych - udoskonalonych
Obliczanie objętości retencyjnej zbiorników przelewowych Vzb = V(1) sprowadza się w praktyce do scałkowania powierzchni pola trapezu E - F - G - D . Podstawą określenia objętości komory retencyjnej zbiornika przelewowego jest więc modelowy hydrogram dopływu ścieków deszczowych (Qd), będący efektem opadu o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, oraz założony (uproszczony) hydrogram odpływu ścieków (Qo) dla β = idem, przedstawiony na rys. 68a. Dla przyjętych założeń, wymagana objętość czynna komory retencyjnej Vzb (w m3), równa polu powierzchni ekwiwalentnego prostokąta (rys. 68a), wynosi:
gdzie: - (maksymalny) strumień dopływu ścieków deszczowych, m3/s
- (maksymalny) stały strumień odpływu ścieków ze zbiornika, m3/s
- czas trwania deszczu miarodajnego do zwymiarowania zbiornika, min
- czas przepływu ścieków w kolektorze dopływowym, min
Modelowy hydrogram dopływu i odpływu ścieków dla zbiornika przelewowego
początek deszczu
koniec deszczu
Qd
Q
0
Vzb
Qo
t
tdmmmz
tx
tp
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz