Ochrona ludności - strona 5

Zasada kompetencji powierzonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

i sport; f) ochrona ludności; g) współpraca administracyjna. 4. uzupełniające - mają zastosowanie...

Konflikty w Afryce - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Michał Klimecki
 • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1666

bojowych libijskich sił zbrojnych i podjęcia wszystkich koniecznych środków dla ochrony ludności cywilnej...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833

konieczność zajęcia się tym obszarem. Widzi również konieczność ochrony ludności, akcjami humanitarnymi...

Typy aktów wspólnotowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

. w sprawie wzmocnienia możliwości Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony ludności 2001/C 82/01 MODUS VIVENDI...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2422

, 4ta - ochrony ludności cywilnej). Konwencja haska z 1954r. zawiera postanowienia dotyczące ochrony...

Referat - państwa upadłe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

są traktowane jako kraje wychodzące z konfliktu, zatem oprócz ochrony ludności wspólnota międzynarodowa...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

honoru i czci, to traktowania na zasadzie równości i niedyskryminacyjnie; Ochrona ludności cywilnej...

Wykład - Zasady wojny lądowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 574

o polepszeniu losu rannych, dotyczących jeńców, ochrony ludności cywilnej i zawiera w znacznej części przepisy...