Ochrona ludności

Wykład - Ochrona ludności cywilnej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Ochrona ludności cywilnej Zakaz bombardowania i atakowania niebronionych miast, wsi, domów...

Wykład - obrona cywilna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Obrona cywilna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

włączając w to zaopatrzenie i ochronę ludności cywilnej. Siły zbrojne udzielają wsparcia na wezwanie...

Działa koordynujące

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

) kultura; d) turystyka e) edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport; f) ochrona ludności; g...

Okupacja wojenna - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Iwona Wrońska
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

wojenna jest instytucją przejściową. Ochrona ludności na terytorium okupowanym - poszanowanie życia...