Wykład - Ochrona ludności cywilnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ochrona ludności cywilnej - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona ludności cywilnej
Zakaz bombardowania i atakowania niebronionych miast, wsi, domów mieszkalnych i budowli. Obowiązek uprzedzenia o mającym nastąpić bombardowaniu. Protokół I dodatkowy z 1977 r. zabrania stosowania przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia wojny. Ustala także ogólną zasadę, że strony w konflikcie zawsze rozróżniać będą ludność cywilną i kombatantów oraz dobra o charakterze cywilnym i cele wojskowe, a w związku z tym kierować będą operacje wojskowe przeciwko celom wojskowym. Za osoby i ludność cywilną uważa się każdą osobę, która nie należy do jednej z kategorii sił zbrojnych wymienionych przepisach III konwencji i przepisach niniejszego Protokołu I. Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne. Zabronione jest szerzenie terroru wśród cywilów. Nie wolno niszczyć dóbr przeznaczonych do przeżycia ludności cywilnej. Należy powstrzymać się od ataków które mogą spowodować straty i szkody cywilne nadmiernie wysokie w porównaniu z korzyścią wojskową jakiej się oczekuje. IV konwencja przewiduje możliwość zawierania układów między wojującymi stronami dot. stworzenia stref i miejscowości sanitarnych w celu zapewnienia ochrony rannym.
Ludność cywilna, nie biorąca udziału w wojnie, musi być zabezpieczona przed skutkami działań wojennych (IV Konwencja Genewska z 1949 r. dotycząca ochrony osób cywilnych w czasie wojny).
ochronie ogólnej przed niektórymi skutkami wojny podlega cała ludność cywilna państw walczących na zasadzie równości, bez względu na rasę, wyznanie, narodowość czy przekonania polityczne,
szczególną ochronę Konwencja przewiduje dla rannych, chorych, kobiet ciężarnych i dzieci,
osoba chroniona nie może działać na szkodę interesów państwa, pod którego władzą się znajduje.
Sposoby ochrony ludności stron walczących: strefy bezpieczeństwa,
strefy zneutralizowane,
ewakuacja stref oblężonych lub otoczonych.
Ochrona szpitali cywilnych
Wolność przewozu pomocy dla ludności
--
Zakaz bombardowania i atakowania niebronionych miast, wsi, domów mieszkalnych i budowli. Obowiązek uprzedzenia o mającym nastąpić bombardowaniu. Protokół I dodatkowy z 1977 zabrania stosowania przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia wojny. Ustala także ogólną zasadę, że ,,strony w konflikcie zawsze rozróżniać będą ludność cywilną i kombatantów oraz dobra o charakterze cywilnym i cele wojskowe, a w związku z tym kierować będą operacje wojskowe przeciwko celom wojskowym”.Za osoby i ludność cywilną uważa się ,,każdą osobę, która nie należy do jednej z kategorii sił zbrojnych wymienionych w art.4 A pkt.1,2,3 i 6 trzeciej konwencji i w art.43 niniejszego Protokołu. Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne” . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz