Ocena pracowników - strona 6

Personel - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1533

dokonywania ocen Informacje dla ocenianych o uzyskanych wynikach Poufność wyników ocen pracowników Możliwość...

Obowiązki pracodawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 9a) prowadzić...

ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

oraz dokonanie oceny pracowników. Kierownik nie powinien wymagać od pracownika umiejętności, które przekraczają...

Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

. Selekcja pracowników. System ocen pracowników. Rozwój personelu i planowanie karier. POJĘCIE ZASOBÓW PRACY...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1806

w miejscu pracy, polecenie, rekomentadacja, oceny pracowników, kandydatury odrzucone wcześniej) - Zewnętrzny...

Przedmiot i podmioty oceny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

najbardziej uprawnioną do oceny pracownika jest jego bezpośredni przełożony. Jest to rozwiązanie...

Rola systemu oceniania w firmie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

. Miejsce oceniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Aby ocena pracowników w firmie mogła być efektywna...