Nauka o organizacji cel - strona 21

Ekonomika przedsiębiorstw- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

każdego przedsiębiorstwa jest utrzymanie się na rynku i rozwój. Cel ten jest osiągany przez cele cząstkowe...

Nauka o państwie i prawie-Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

jak powinno być; nauki praktyczne, które mówią o tym, jak działać, aby osiąg­nąć określony cel, jakim jest pożądany...

Klasycy organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

i kierownictwo łączy wspólny cel jako członków tej samej organizacji. Uważała, że sztuczny podział na kierowników...

Planowanie controlingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

, dzieli ten cel na poszczególne zespoły i ludzi w zespole. Zadanie controllera lub działu controllingu...

Pedagogika ogólna - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Urszula Tarnowska-Jakóbiec
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2758

- określone tak, aby można było dostrzec, czy dany cel został zrealizowany, czy nie • Rzeczowość...

Model nauczania problemowego

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

zakotwiczone Cele: wyrobienie w uczniach umiejętności badawczych i rozwiązywania problemów; dać uczniom okazję...

Ekonometria-wstęp

 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

ekonomicznej CEL EKONOMETRII Christ jako cel ekonometrii podaje „formułowanie ilościowych stwierdzeń...