Ekonometria-wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-wstęp - strona 1 Ekonometria-wstęp - strona 2 Ekonometria-wstęp - strona 3

Fragment notatki:

DEFINICJA EKONOMETRII Termin ekonometria wprowadził w 1936 norweski ekonomista Ragnar Frisch, nazywając tak stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe).
W znaczeniu szerszym, ekonometrie rozumie się jako metody matematyczne i statystyczne stosowane do badania zjawisk ekonomicznych.
Ekonometria jest nauką i sztuką stosowania metod statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych.
Ekonometria to zastosowanie metod statystycznych i matematycznych do analizy danych ekonomicznych w celu nadania teoriom ekonomicznym kontekstu empirycznego. Ekonometria jest nauką o metodach badania ilościowych zależności występujących między zjawiskami ekonomicznymi. Metody badawcze ekonometrii to metody statystyczne i matematyczne przystosowane do badań ekonomicznych.
Ekonometria jest nauką badającą związki zachodzące pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi.
Ekonometria jest dziedziną ekonomii, która wykorzystuje modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do analizy i opisu zjawisk ekonomicznych. Ekonometrię dzieli się na dwie główne dziedziny:
 teoria ekonometrii - metody ekonometryczne
 ekonometria stosowana - zastosowanie metod ekonometrycznych do wyjaśniania zjawisk zachodzących w rzeczywistości ekonomicznej
CEL EKONOMETRII Christ jako cel ekonometrii podaje „formułowanie ilościowych stwierdzeń ekonomicznych, które albo wyjaśniają już zaobserwowane zachowanie zmiennych, albo przewidują (czyli prognozują) zachowanie, którego jeszcze nie zaobserwowano, lub jednocześnie wyjaśniają i prognozują”. Podane cele rozszerza Bartosiewicz. Wyróżnia trzy cele badań ekonometrycznych:
opis mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel poznawczy),
przewidywanie dalszego przebiegu zjawisk ekonomicznych (cel prognostyczny),
sterowanie dalszym przebiegiem zjawisk ekonomicznych (cel decyzyjny).
MODEL EKONOMETRYCZNY Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego, od czynników które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu równań Model ekonometryczny jest konstrukcją formalną, która za pomocą jednego równania lub wielu równań odwzorowuje zasadnicze powiązania ilościowe zachodzące pomiędzy badanymi zjawiskami ekonomicznymi.
Elementami składowymi jednorównaniowego modelu ekonometrycznego są:  zmienna objaśniana, zależna  zmienne objaśniające, niezależne

(…)


estymacja parametrów strukturalnych modelu  weryfikacja modelu  zastosowanie modelu …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz