Planowanie - wykład - Organizowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie - wykład - Organizowanie - strona 1 Planowanie - wykład - Organizowanie - strona 2

Fragment notatki:

Jak zdefiniujesz pojęcie planowania w nauce o zarządzaniu?
Planowanie polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk (skutków), które by samoistnie nie zaistniały
Jakie są główne zasady tworzenia dobrego planu? -Celowość -Prymat planowania -Kompletność -Skuteczność we wdrażaniu *** „Żelazna zasada zarządzania” - decyzje dotyczące firmy podejmuje się na podstawie przemyślanych założeń i dokładnej wiedzy o rynku i dostępnych zasobach
Jak wygląda proces planowania?
-ustalanie celów -identyfikacja problemów -poszukiwanie alternatywnych rozwiązań
-ocenianie konsekwencji -dokonanie wyboru -wdrażanie planu -kontrola realizacji
Wymień typy planów i podaj czym się od siebie różnią?
Strategiczny - misja i cele firmy Taktyczny - cele pośrednie
Operacyjny - konkretne zadania i działania konieczne do ich poprawnego wykonania w przewidzianym czasie oraz kryteria oceny wykonania zadań
Co to jest MRP?
planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning)
Co to jest MRPII?
Tworzenie interfejsów z obszarem marketingu (zasoby dystrybucji) i finansowo-kosztowym
Co to jest ERP?
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Jak zdefiniujesz pojęcie organizowania w nauce o zarządzaniu?
Organizowanie to proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji, nawiązanie współpracy w ramach określonej struktury stosunków, wprowadzenie określonego ładu, to takie zagospodarowanie, które w najlepszy
sposób pozwoli zrealizować określony plan.
organizowanie to: proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnych członków organizacji, które w najlepszy sposób pozwoli zrealizować określony plan
Organizowanie:
- tworzenie struktury organizacyjnej - podział kompetencji - określenie standardów pracy
- zapewnienie niezbędnych zasobów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz