Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem-podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem-podstawowe zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Organizowanie - grupowanie osób i środków materialnych w określone organizmy, struktury formalne i nieformalne oraz określenie reguł postępowania, którymi zgrupowane zasoby ludzkie czy materialne mają się kierować w stosunkach wewnętrznych i na zewnątrz. Organizowanie polega również na łączeniu i porządkowaniu, koordynowaniu i harmonizowaniu elementów przedsiębiorstwa, aby te wszystkie elementy wspólnie przyczyniały się do realizacji określonych celów.
Motywowanie - sprowadza się do oddziaływania na postawy i zachowanie ludzi, aby poczynania ich były zgodne z celami firmy.
Kontrola - jest sprawdzeniem całości działań i stopnia osiągania zadań i celów. Ma też za zadanie weryfikację trafności ustalonych celów i sposobu ich osiągnięcia, jak również ustalenie jakie są odchylenia rzeczywistej realizacji zadań i celów od realizacji planowanej, i ustalenie przyczyn tych odchyleń.
W koncepcji funkcjonalnej zarządzanie postrzega się jako swego rodzaju funkcję sprawczą, która kieruje użyciem zasobów i wykonaniem funkcji rzeczowych.
Wszystkie wyżej wymienione funkcje zarządzania spotyka się w każdej działalności przedsiębiorstwa, na każdym szczeblu hierarchii wynikającej ze struktur organizacyjnych. Funkcje te są realizowane przez specjalną kadrę kierowniczą, przez aparat najczęściej zwany zarządzaniem.
W klasycznie rozumianym zarządzaniu, funkcja planowania jest funkcją podstawową wobec pozostałych funkcji, pozostałe funkcje są w gruncie rzeczy środkami skutecznej realizacji planów.
Mamy tu sprzężenie zwrotne, czyli wszystkie pozostałe funkcje są związane z funkcją planowania z jednej strony, ale z drugiej - planowanie musi antycypować wszystkie istotne problemy zarządzania i przyjmować za punkt wyjścia to, że wszelkie działania w firmie muszą być nakierowane na 1 plan.
Rodzaje zarządzania - ogólnie zarządzanie możemy podzielić na:
strategiczne operacyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz