Mur berliński - strona 7

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

ustanawiają EWG i Euratom 13.08.1961 - powstanie muru berlińskiego 22.01.1963 - Francja i Niemcy podpisują...

System Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Niemiec kończy się konferencją 2 (RFN i NRD) + 4 (państwa okupacyjne: USA, FR, WB i ZSRR) , po upadku muru...

Wyklad POSTMODERNA 1 II 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

, nie o zwycięstwie „Solidarności”, ale o upadku muru berlińskiego, nie o zbrodniach reżymu komunistycznego...

Polityka - opracowane zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2282

przyzwalają na otwarcie granic; 9 XI 1990 następuje rozbicie muru berlińskiego. Zostaje powołana konferencja...

Adenauer Konrad - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Skrzypek
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

, a jednocześnie zwolennik demonstracji siły (zerwanie rozmów paryskich 1960, decyzja o wzniesieniu muru...

Ewolucja ładu międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1862

, że Ulbricht i NRD mają wznieść mur berliński (sierpień 1961) 1956 - interwencja na Węgrzech interwencje...