Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 5271
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania - strona 1 Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania - strona 2 Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, konstruktywizm, ujęcie marksistowskie, źródła prawa międzynarodowego, . polityka zagraniczna państw i organy państwa działające w obszarze polityki zagranicznej, charakterystyka polityki zagranicznej polski. główne kierunki i najważniejsze problemy w relacjach z istotnymi państwami.

Notatka składa się z 54 pytań.


1. Stosunki międzynarodowe a) obiektywnie istniejące stosunki między państwami (stosunki i relacje między podmiotami państw)
b) przedmiot badawczy (to co istnieje, oraz to czym się zajmują się politolodzy)
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- to coś co dziej się pomiędzy dwoma podmiotami (dawniej między narodami - oddziaływanie grup plemiennych a współcześnie stosunki między państwami)
2.Podmioty stosunków międzynarodowych : a) między narodami [historycznie - grupy narodowe - wojny, starcia, kolonizacja]
b) różne podmioty [obecnie - głównie państwa] Państwo - jedynie pełnie suwerenny podmiot prawa międzynarodowego, państwa są równe wobec prawa, zróżnicowane: poprzez terytorium i ludność, Coraz większe znaczenie niepaństwowych uczestników SM :
organizacje międzynarodowe (ONZ, UE)
organizacje typu NGO (pozarządowe) - podmioty: ludzie, organizacje np. Greenpeace
korporacje - siedziba jeden kraj + filie (ORLEN, BP)
grupy terrorystyczne - mają Duzy wpływa na to jak państwa się zachowują
3.Społeczność międzynarodowa - to wszyscy uczestnicy życia międzynarodowego, członkowie społeczności podejmują dziania. Uczestnicy wchodzą w relacje i starają się oddziaływać na innych. Środowisko międzynarodowe to uczestnicy oraz ich relacje (formalne i nieformalne)
Oddziaływanie uczestników stosunków międzynarodowych
Działanie(aktywność) to ukierunkowane i celowa oddziaływanie(które jest kategorią szerszą, może być także niezamierzone). Wiele z działań ma charakter pośredni, nie kształtujący bezpośrednie sfery międzynarodowej. Realizowane są za pomocą pośredników.
Do działań bezpośrednich(są asymetryczne, jednostronne) należą:
stosowanie siły zbrojnej wobec innego podmiotu lub grożenie siłą,
manipulowanie środkami, które są niezbędne dla innego podmiotu w celu wywołania pożądanych zmian w jego działaniach, postawach, itd.
tajne akcje wywiadowcze,
wykorzystywanie pozytywnego nastawienia innego podmiotu w celu wywierania na niego wpływu,
Państwa mają najszersze możliwości działania w ramach SM. Podmioty pozapaństwowe, są bardziej ograniczone.
Działania nieefektywne - wywołują niezamierzone skutki(np. Wojna w Iraku),
4. Czynniki warunkujące Stosunki Międzynarodowe:
• Geopolityczne ( rejon- gdzie państwo się rozwijało, ukształtowanie terytorium, klimat, surowce, sąsiedzi)
- Monteskiusz uważał: kraje Ameryki południowej. za - leniwe, kraje północnej za - odważne
• Demograficzne (ludność - liczba, jakość, wiek, wykształcenie) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz