Monizm polityczny - strona 4

Zasady demokraktycznego państwa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

po I Wojnie Światowej grupa nacisku zawodowy polityk rolę decydującą w polityce przejmują partie polityczne...

Europeistyka - forma państwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Europeistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

organów naczelnych państwa i stosunki między nimi. 2.Reżim polityczny 3.Ustrój terytorialny państwa Forma...

Poglądy etyczne Sokratesa

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3038

, a także przez religię i władze polityczną. Monizm: w filozofii - pogląd, stanowisko ontologiczne, w myśl...

Pojęcie demokracji - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Bartłomiej Zdaniuk
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1274

ustroju politycznego, polegająca na skupieniu w ręku monarchy całości władzy (monizm): ustawodawczej...

Autorytaryzm i totalitarizm-referat

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1540

i politycznego. Z drugiej strony brak tu charakterystycznej dla totalitaryzmu ścisłej kontroli państwa...