Zasady demokraktycznego państwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady demokraktycznego państwa - strona 1 Zasady demokraktycznego państwa - strona 2 Zasady demokraktycznego państwa - strona 3

Fragment notatki:

DEMOKRACJA - ZASADY Politologia 6 Prawa wyborcze Początek XX w. - masowy ruch na rzecz przyznania praw wyborczych kobietom. Do tej pory: „zasada zdrowego rozsądku” Głowa rodziny.
Cenzusy.
Prawa wyborcze kobie t 1788 United States of America (to stand for election)
1893 New Zealand (to vote)
1902 Australia*
1906 Finland
1907 Norway (to stand for election)*
1913 Norway**
1915 Denmark, Iceland*
1917 Canada (to vote)*, Netherlands (to stand for election)
1918 Austria, Canada (to vote)*, Estonia, Georgia 1 , Germany, Hungary, Ireland*, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Poland , Russian Federation, United Kingdom*
1919 Belarus, Belgium (to vote)*, Luxembourg, Netherlands (to vote), New Zealand (to stand for election), Sweden*, Ukraine 1928 Ireland**, United Kingdom**
1944Bulgaria, France, Jamaica
1960 Canada (to stand for election)**
1971 Switzerland
1973 Andorra (to stand for election), San Marino (to stand for election)
1976 Portugal**
1994 South Africa (Blacks) 2005 Kuwait Kryzys demokracji - początek XX wieku Demokracja okazała się systemem powolnym. Pojawiają się napięcia, konflikty, które są stymulowane przez system.
Nowe pojęcia po I Wojnie Światowej grupa nacisku zawodowy polityk rolę decydującą w polityce przejmują partie polityczne (dyscyplina partyjna) opozycja
„Antydemokracja?” Ograniczenie roli przedstawicieli wybieranych w strukturze demokratycznej (realizowanie woli partii raczej niż wyborców). Rola związków zawodowych i innych lobby.
Nastroje społeczne Rewolucja „moralna” - rośnie uprzemysłowienie, bogactwo, rozwój kina - zmieniają się normy i wartości moralne .
Wzrasta zainteresowanie system, który dostarczyłby jasnych reguł ideologicznych, który byłby sprawny, skuteczny i szybki. Okres międzywojenn y Fascynacja alternatywami demokracji: faszyzmem i komunizmem.
II Wojna Światowa.
Powrót do demokracji.
Zasady ustrojowe współczesnej demokracji suwerenność narodu,
podział i równowaga władzy,
konstytucjonalizm,
praworządność,


(…)

… sposób wyłaniania organów przedstawicielskich (konstytucja + niektóre ustawy)
Uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicieli.
Zasady prawa wyborczego
powszechność ( czynne prawo wyborcze vs. bierne prawo wyborcze), równość (każdy wyborca ma jednakową liczbę głosów) bezpośredniość (wyborcy głosują osobiście na kandydatów na deputowanych) tajność głosowania Podstawowe sposoby podziału mandatów…
…., uchwalony przez dem. wybrany parlament lub specjalnie wybraną konstytuantę
„Ustawa zasadnicza” - szczególna moc pr., szczególna treść, specjalny tryb jej uchwalania.
Zasada praworządności
P. prawne = p. konstytucyjne (praworządne), w którym stosunki miedzy organami p. i między organami a obywatelami określane są przez stabilne normy pr.  
Sądowa kontrola administracji.
P. pr. vs. P. prerogatywne (wł. nie dopuszcza do siebie ograniczających ją reguł prawnych).
Zasada pluralizmu
Pluralizm = różnorodność w wielości.
Pluralizm polityczny = istnienie różnorodnych sił politycznych, konkurujących ze sobą w ramach reguł przyjętych w danym p.  
Przeciwieństwo: monizm (podstawowe założenie to usiłowanie kierowania wszystkimi dziedzinami życia społecznego z jednego centrum).
System d'Hondta …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz