3 zasadnicze odmiany systemów politycznych- Wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
3 zasadnicze odmiany systemów politycznych- Wykład. - strona 1 3 zasadnicze odmiany systemów politycznych- Wykład. - strona 2 3 zasadnicze odmiany systemów politycznych- Wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Mają 5 stron, format docx. Tematem wykładu są odmiany systemów politycznych. W treści wykładu można znaleźć następujące zagadnienia: system / ustrój parlamentarno-gabinetowy, system angielski, dualizm egzekutywy, neutralizacja polityczna głowy państwa, parlamentarna inwestytura rządu, odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem, wielopartyjność ustabilizowana, wielopartyjność nieustabilizowana, III Republika Francuska, system kanclerski, racjonalizacja systemowa, system prezydencki, monizm władzy wykonawczej, separacja władzy, prezydent, system komitetowy, system semi-prezydencki, pozycja ( status) jednostki w państwie, sposób nabycia obywatelstwa, naturalizacja, prawo ziemi, prawo krwi, małżeństwo, reintegracja, utrata obywatelstwa.

3 zasadnicze odmiany systemów politycznych:
System / ustrój parlamentarno-gabinetowy- forma najstarsza; krótko o historii: rodowodu tego systemu poszukujemy w Anglii w początkach XVIII wieku gdzie miało miejsce powstanie gabinetu jako pewnego organu zaufania monarchy, który przekształcał się stopniowo w komitet wykonawczy parlamentu; król zaczął rządzić przez gabinet [ król władca nominalny, ciężar władzy ciążył na kimś innym] w końcu XVIII w. system angielski był jednym z wzorców na którym bazował system polski.
Cechy:
- dualizm egzekutywy ( obok głowy państwa istnieje rząd, który jest drugim odrębnym organem władzy wykonawczej, na czele którego stoi premier)
- neutralizacja polityczna głowy państwa ( król nie może czynić źle, tak jest do dzisiaj - formalnie uznajemy władzę królewską, jej autorytet ale obwarunkowane jest to specyficznymi warunkami, niezależnie czy mamy do czynienia z monarchą czy z prezydentem. Prezydent tak samo jak monarcha nie ponosi odpowiedzialności politycznej przez parlament i nie może być przez parlament odwołany. Aby zachować umiarkowany charakter władzy prezydenta- wprowadzono instytucje kontrasygnaty- każdy element wymaga podpisu premiera i odpowiedniego członka rządu którzy biorą za ten akt polityczną odpowiedz przed parlamentem.
- parlamentarna inwestytura rządu ( skład nowego rządu musi być wyrażony większością głosów w parlamencie, aby działać musi otrzymać votum zaufania parlamentu <- to jest warunek. - odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem ( przesłanki takiej odpowiedz., odpowiedzialność polityczna to odpowiedzialność za skuteczność prowadzonej polityki, za kierunki istnieje legalnie opozycji prowadzonej polityki czy nawet za styl prowadzenia polityki [np. minister infrastruktury obiecał ze w 2009r. wybuduje 1000 autostrad, a wybudował tylko 100, nie naruszył prawa ale parlament zadecydował ze trzeba go odwołać.] może wystąpić odpowiedzialność solidarna - gdy 1 ministra pociągnie się do odp. To wszyscy ministrowie zrezygnują; występuje tez odp. Odpowiedzialność konstytucyjna- odp. najwyższych osób w państwie, którzy pełnią najwyższe funkcje w państwie; za rażące naruszenie prawa czy konstytucji i są do tej odpowiedzialności pociągani do Trybunału Stanu
- ( zinstytucjonalizowana opozycja; system nie jest do pomyślenia w warunkach jednej partii)
Ten model zrobił wielką karierą na kontynencie europejskim, jest w jakiś sposób modyfikowany. Kraje różnią się od siebie systemem partyjnym. W. Brytania - partia rządząca i opozycja
Albo wielopartyjność ustabilizowana ( Norwegia, RFN)
Wielopartyjność nieustabilizowana dochodzi w niej do częstych zmian koalicyjnych, pojawiają się nowe rządy, przechodzimy do koalicji, odchodzimy z niej, np. Włochy
- rządy mniej

(…)

… mu silna legitymizację, silną pozycję ponadto prezydent jest wyposażony w prerogatywy prezydenckie zbiór aktów które nie wymagają kontrasygnaty. Za te akty prezydent nie odpowiada, odpowiada on wyłącznie za zdradę stanu przed Zgromadzeniem i Radą Stanu. Pełni rolę arbitra, który ma łagodzić napięcia, posiada on b. silny do perswazji, który może skłonić do porozumienia, może w każdym momencie rozwiązać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz