Monarchia patrymonialna w Niemczech - strona 6

Anglia (IX - poł. XVII w.)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1288

państwa podział na hrabstwa patrymonialny charakter władzy królewskiej Różnice: królowie angielscy...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 602
Wyświetleń: 994

w.) jakie zachodziły w monarchii stanowej, która przestała być państwem patrymonialnym, a instytucją publiczno- prawną...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 770

(jednostka, grupa czy ogół), Arystoteles wyodrębnił trzy ustroje dobre: monarchię, arystokrację i politeję...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

jako narzędzi pracy. Państwo feudalne - monarchia patrymonialna(wczesnofeudalna) monarcha jest władcą...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

koronacją Władysława Łokietka (1320) istniała monarchia patrymonialna. Władza była scentralizowana...