Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
Państwo
Państwo europejskie. Definicja i zasięg. Periodyzacja.
Teoria współczesnego państwa ukształtowała się dopiero między XVIII a XIX wiekiem Dziś: Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa wyposażoną w suwerenną władzę jest też organizacją terytorialną i przymusową. Na państwo składają się takie elementy jak: Terytorium Ludność (społeczeństwo)Władza, Kultura Prawo Język, Terytorium państwa � zakres sięgania władzy państwowej na określonym terenie (jest to zarówno obszar lądowy i w głąb ziemi jak i wody przybrzeżne strefa powietrzna nad obszarem państwa statki wodne i powietrzne należące do tego państwa )Pierwotnie Państwo � jako wytwór woli boskiej a władza monarsza jest odbiciem woli boskiej Do IX � X wieku państwo miało charakter osobowy � dopiero później zasięg terytorialny Korzenie państwowości europejskiej wywodzą się od kilku czynników Tradycja ludów wędrownych Podstawową jednostką organizacji stanowił ród, kilka rodów składało się na plemię, które tworzyły państwa szczepowe (plemienne) których ustrój nazywany jest demokracją wojenną. Kultura antyczna (Grecja Rzym) Kultura jude o-chrześcijańska. Periodyzacja: Państwo plemienne, Państwo feudalne, Monarchia.
Dwór w państwie europejskim jako ośrodek władzy i zarządu
Ośrodkiem zarządu kraju był dwór królewski, w którym skupiała się grupa urzędników nadwornych, kierujących określonymi gałęziami zarządu państwa. Wywodzili się oni od dawnych urzędników frankońskich. frankońskich We Francji byli to 1Seneszal-stał na czele wojska i miał szerokie uprawnienia sądowe
2. Kanclerz, z reguły duchowny, stał na czele kancelarii królewskiej, miał wpływ na sprawy państwowe, wymagające pisemnego załatwienia.
Do dygnitarzy koronnych należeli też:
Konstabl
Cześnik
Dygnitarze ci zazwyczaj dziedziczni reprezentowali interesy swej klasy i ograniczali wł. Król.
Wszelkie akty królewskie wymagały ich zgody.
W 1191 Filip August zlikwidował urząd seneszala, który zaczął zagrażać wł. Królewskiej. Jego funkcje wojskowe przejął konstabl, a sądowe kanclerz.
W XIII w. władcy zredukowali funkcje wielkich dygnitarzy, poza urzędem kanclerza i konstabla-którzy utrzymali się w niezmienionym kształcie do XVIII w.
Niemcy przejęli także z pań.frankońskiego sztab urzędów nadwornych-kanclerza, cześnika, marszałka itd. Urzędy z czasem zmieniły się w dziedziczne lenna i stały się godnościami tytularnymi. Funkcje nadworne sprawowali też ministeriałowie.
W Anglii spotykamy:
-seneszala
-komornika


(…)

…. konfederacja I Rzesza Niemiecka;         od 1806 kolejna konfederacja – Związek Reński (bez Prus i Austrii) pod protektoratem Napoleona(upada w 1815r.);         1815 1867 Związek Niemiecki III konfederacja utworzona na mocy Kongresu Wiedeńskiego, części składowe Austria i Prusy; 1867 nadanie konstytucji dla Związku Północnoniemieckiego kres Związku Niemieckiego, początek Związku Północnoniemieckiego (1866/67…
… prawnych: 1 Akt prawny to: umowa realna miedzy zbywca a nabywca(w prawie staropolskim zwana wzdaniem)Polegał na wywiązaniu się z praw nad rzeczą. Istotą tego aktu prawnego było przeniesienie władzy nad rzeczą. Wywiązanie to odbywało się w ściśle określonej formie, połączone było z zapłatą za tą rzecz. 2 Akt prawny to: wwiązanie się, wejście w posiadanie. Również dokonywana w ściśle określonej formie…
… np. Tych którzy uprawiali grunt i zbierali plony(m.in. dzierżawca)oraz
Posiadaczy pośrednich którzy tylko pobierali czynsz lub inne pożytki.
Była to możność jednoczesnego posiadania z czego wykształciła się później - konstrukcja własności podzielonej.
W późnym średniowieczu nastąpiło znaczne rozszerzenie zakresu posiadania zarówno pod względem przedmiotowym jak i podmiotowym
a)podmiotowym np…
… następowała natomiast poprzez przekształcanie wolnych posiadaczy ziemskich w ludność feudalnie zależną i rozciąganie własności zwierzchników feudalnych na ich grunty
Zróżnicowanie w ramach własności feudalnej
*własność podzielona-co do treści miedzy kilka podmiotów. np. w Europie Zachodniej
własność zwierzchnia-dominium directum emines
własność użytkowa- dominium utile Na przykład w stosunkach feudalnych…
…. Była jednym ze sposobów ograniczenia krwawej zemsty, która w przyszłości odegrać miała poważną rolę w ograniczeniu wojen prywatnych. Ograniczenie to miało charakter czasowy i polegało na zakazie podejmowania kroków nieprzyjacielskich w czasie uroczystości kościelnych, adwentu, wielkiego postu. Obejmował łącznie około 230 dni. Oficjalną sankcję treuga Dei otrzymał w 1095 r. od Urbana II na synodzie w Clermont…
… pozbawiały praw i majątku potomstwa heretyka do drugiego pokolenia, jak również tych, którzy podejrzani byli o sprzyjanie sektom. W niektórych krajach ( m.in. w Rosji carskiej ) ochrona przed obrazą majestatu obejmowała szeroko rozumianą rodzinę władcy, podczas gdy w innych ( Polska od 1588 r.) obejmowała tylko przestępstwa przeciw osobie króla nie dotycząc jego rodziny. W XIX w. była to zdrada stanu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz