Monarchia patrymonialna w Niemczech - strona 5

Niemcy w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

przeobrażenia polityczne i społ. - gospodarcze w Niemczech. Proces integracji rozpoczął się w 1803r. Nastąpiła...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4081

: patrymonialne - monarchia patrymonialna; patrymonium łac.; rządzący traktuje państwo jako swoją własność...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3017

- zrównoważenie cesarza z bogiem - cesarstwo bizantyjskie. Wczesnośredniowieczna monarchii patrymonialnej...

Absolutyzm - Władza absolutna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

rządzącej ) Monarchia absolutna odczuwała nieustający głód pieniędzy i dociskała śrubę fiskalną, wywołując...

Niemcy - XVI - XVIII - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 994

w. - w Niemczech wyróżniamy 2 grupy państw: monarchie stanowe (np. Hanower, aż do 1918) i monarchie absolutne...