Niemcy - XVI - XVIII - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemcy - XVI - XVIII - omówienie - strona 1 Niemcy - XVI - XVIII - omówienie - strona 2 Niemcy - XVI - XVIII - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

NIEMCY W WIEKACH XVI-XVIII
[EPOKA FEUDALIZMU]
# W większości terytoriów rozwinęły się formy życia państwowego. Wiele z nich miało charakter monarchii stanowych opartych na podziale władzy między monarchę a reprezentacje stanowe (sejmy stanowe) i inne organa.
# W większych państwach - formy monarchii absolutnej (monarchia habsburska i królestwo pruskie - absolutyzm oświecony, państwa policyjne - XIII w.)
# Od XVI w. istniały w Niemczech państwa protestanckie i państwa katolickie - bo „czyj kraj tego religia” (pokój augsburski 1555)
1/ Ustrój Rzeszy
a) Charakter prawny Rzeszy
# Cesarz nie miał prawie żadnej władzy, a jego godność była jedynie symbolem jedności Rzeszy. Jedynymi organami Rzeszy o pewnym znaczeniu był Sejm Rzeszy i Sąd Kameralny Rzeszy.
# Do upadku I Rzeszy (1806) Niemcy nie uległy zjednoczeniu. W miarę zaniku władzy cesarskiej liczne terytoria przekształciły się w niemal w pełni suwerenne twory państwowe  rozbicie terytorialne przestało mieć charakter feudalny, a powinności książąt na rzecz Rzeszy nabrały znamion świadczeń publicznoprawnych  Rzesza stała się ZWIĄZKIEM PAŃSTWOWYM o bardzo luźnej organizacji wewnętrznej
b) Władza cesarska
# Cesarstwo pozostało monarchią elekcyjną (regulacja - Złota Bulla 1356). W praktyce elekcje odbywały się za życia panującego.
# Od XVI w. zaniechano koronacji króla niemieckiego na cesarza - po koronacji król od razu przybierał tytuł „wybranego cesarza rzymskiego i króla Niemiec”.
# Cesarz nie miał prawie żadnej władzy osobistej - nawet nieliczne pozostałe mu uprawnienia musiał dzielić ze stanami, gł. z Sejmem Rzeszy.
 zostały mu drugorzędne uprawnienia polityczne: np. reprezentowanie państwa na zewnątrz, zwoływanie Sejmu, inicjatywa ustawodawcza i zatwierdzanie ustaw Sejmu
 prawa sądowe zredukowane do minimum przez powołanie Sądu Kameralnego Rzeszy (1495)
# KAPITULACJE WYBORCZE (od 1519) - akt, który każdy nowy cesarz musiał zaprzysięgać, zobowiązując się tym samym do określonych w nim warunków (wyraz słabości władzy cesarskiej)
c) Organa Rzeszy
# XV/XVI w. - z inicjatywy Sejmu próby reform słabo rozbudowanego aparatu centralnego:
 podział Rzeszy na 10 obwodów (1512) i powołano Sąd Kameralny Rzeszy (1495)
d) Sejm Rzeszy (Reichstag)
# Powstał przez zreformowanie dawnego zjazdu nadwornego (Hoftagu)
# Miał charakter organu federalistycznego - jego skład tworzyli zwierzchnicy terytoriów Rzeszy i przedstawiciele miast (a nie reprezentanci stanów społecznych)
# Uprawnienia rozbudowane (XVI i XVIII w.) kosztem władzy cesarskiej  na Sejm przeszły decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach (wojna i pokój, traktaty międzynarodowe, uchwały podatkowe itd.)


(…)

… ograniczenie poddaństwa na wsi
 ograniczenie monopolu cechów i otwarcie pola dla wolności przemysłowej
 zniesienie nietolerancji religijnej
# Oświecenie przyniosło nowe uzasadnienie absolutyzmu - monarcha był pierwszym sługą państwa i miał służyć dobru ogółu. O tym, co jest dobre dla ogółu, decydował monarcha, kierując się racją stanu
 wszechwładza monarchii absolutnej wkraczała „dla dobra poddanych” w najdrobniejsze szczegóły ich życia i państwo pruskie stało się wzorem państwa policyjnego
5/ Monarchia Habsburgów
a) Powstanie monarchii Habsburgów
# XVI w. - połączenie austriackiej monarchii Habsburgów z królestwem czeskim i węgierskim
# Jedność monarchii narażona bo różne zasady następstwa tronu  SANKCJA PRAGMATYCZNA (1713) - monarchia habsburska dziedziczna w linii męskiej (primogenitura), a w razie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz