Monarchia patrymonialna w Niemczech

Cechy monarchii wczesnofeudalnej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

było to , iż była ona monarchią patrymonialną. Państwo było dziedziczną własnością (łac. patrimonium)dynastii panującej i zasady...

Forma rządów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

na formę rządów dzielimy na: a) republiki, b) monarchie a)republika- forma rządów, w której najwyższa...