Anglia (IX - poł. XVII w.)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anglia (IX - poł. XVII w.) - strona 1 Anglia (IX - poł. XVII w.) - strona 2 Anglia (IX - poł. XVII w.) - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XIII . Anglia (IX - poł. XVII w.) Państwo anglosaskie Przebieg procesu zjednoczeniowego Pierwotna ludność brytyjska (spokrewnieni z Iberami) podbita przez Celtów w VI-IV w. p.n.e. Podobna organizacja jak u Celtów w Galii. Wyprawy Rzymian do Brytanii Juliusz Cezar w okresie podboju Galii (55 i 54 p.n.e). Nie doszło do trwałego podboju wyspy. Cesarz Klaudiusz - Rzym znowu na Brytanię (43 r. n.e). Opanowanie terenów późniejszej Anglii (w ciągu 35 lat)prowincja Brytania. Później podział: Bryt. Północna i Południowa. Próby opanowania Szkocji - nieudane fortyfikacje (Wały Hadriana i Antonina). Nie atakowali Irlandii.
Brak trwałej romanizacji Brytanii, nieudana chrystianizacja (oprócz Walii) mimo 4 stuleci okupacji. Znaczenie militarne prowincji ochrona Galii przed Celtami Brytyjskimi. V w. - wycofanie się Rzymian z Brytanii.
Po odejściu Rzymian ekspansja ludów Germańskich i Celtyckich. Wkrótce Anglowie, Sasi, Jutowie i Fryzowie wypierają Celtów na północ i zakładają własne państewka. W VII 7 takich państw - heptarchia W tym czasie chrystianizacja państewek i zjednoczenie kościelne - arcybiskupstwo Cantenbury. Pierwsze próby zjednoczenia politycznego, pocz. IX w., król Wessexu Egbert . Nieudane ze względu na najazdów Duńczyków:
Zajęli Northumbrię (866 zdobyli York)
Wschodnią Marcję (868)
East Anglię (870)
Alfred Wielki , król Wessex (871 - 899) - pokonanie Duńczyków i zjednoczenie kraju. Podział na 2 części: duży obszar wschodniej Anglii we władaniu duńskim ( Danelang ). Następcy Alfreda narzucali asymilującym się Duńczykom zwierzchnictwo - formalne zjednoczenie, poł. X w.
Druga fala najazdów duńskich - pocz. XI w. podbój Anglosasów przez króla dun. Kanuta Wielkiego (1016 - 1035). Zjednoczył Anglię, Danię, Szwecję i Norwegię. Po śmierci K. Wlk. Imperium rozpada się. Tron angielski potomek Alfreda, Edward Wyznawca (1042 - 1066). Wyznaczył na sukcesora ks. Normandii Wilhelma . Próba obalenia testamentu Edwara - próby wprowadzenia rodzimego Harolda 1066, bitwa pod Hastings, zwycięstwo Wilhelma kres państwa anglosaskiego, początek anglonormadzkiego.
Zarys ustroju państwa ang losaskieg o. Cechy:
Mimo długiej okupacji, nie uległ wpływom rzymskim
Po odwrocie rzymian wycofanie podziału państwa na prowincje
Zamiast tego instytucje teutońsko - celtyckie
Podobieństwa do patrymonializmu frankońskiego tego okresu:
system gospodarczy
feudalna forma organizacji państwa
podział na hrabstwa
patrymonialny charakter władzy królewskiej
Różnice:
królowie angielscy dzielili władzę ze

(…)

… w okresie monarchii stanowej i absolutnej (1215 - 1640)
Po śmierci R. Lwie Serce na tron brat Jan bez Ziemi (1199 - 1216). Król Fr. Filip II August pozbawił go w 1204 pod zarzutem felonii (złamanie zobowiązań feudalnych) rozległych posiadłości we Francji. Utracił także Normandię. Konieczne środki na wojnę z Fr. ucisk podatkowy (liczne nadużycia i samowole). niezadowolenie duchownych, poparł papież…
… przeciw królowi. Powstanie szkockie (1635) - Karol przegrał. Musi zwołać Długi Parlament początek rewolucji burżuazyjnejupadek monarchii12 lat republiki.
3.1. Ustrój polityczny
3.1.1. Król
XIII w. - feudalna monarchia stanowa. Ograniczenie władzy za Jana bez Ziemi - 1215 Magna Charta. Za Henryka III współrządy oligarchii feudałów (prowizje oksfordzkie - stała Rada przy królu). Bez konsultacji z Radą…
… szlachty - nieudana 1265 - Parlament z przedst. niższego rycerstwa i miast. Umacnianie reprezentacji stanowej. Jego zgoda konieczna przy nowych podatkach, potem zatwierdzaniu ustaw.
XIV w. - dla ustawy konieczna zgoda Izby Lordów, Gmin i Króla (sankcja królewska). Prawo suspensy Króla - odmowa akceptacji ustawy lub pozbawienie mocy obowiązującej.
Prerogatywy Króla, m.in.:
Ordonanse i proklamacje - czasowe…
… spraw kierowanych do króla.
Główny organ centr. u boku króla - Kuria królewska - za Tudorów przewaga elementu fachowego. Rozszerzanie zadań wyodrębnienie organów:
Exchequer - najw. organ skarbowy i sąd Exchequeru
Rada zwyczajna (ściślejsza)
Izba Lordów
Sąd Ławy Królewskiej
Sąd Spraw Pospolitych
Sąd Izby Gwiaździstej
Zmiany ukł. sił w walce król - możni zmienne zasady ustalania składu i kompetencje…
…. hrabstw (2-4 rycerzy z każdego) i miast w Radzie zwołanej w 1265 reprezentacja 3 stanów. Ustalenie nazwy Parlament.
XIV - podział na Izbę Lordów (arcybiskupi, biskupi, opaci, bezp. lennicy króla, hrabiowie, baronowie o posiadłościach odpow. Dużych + osoby, którym król nadawał godność Para) i Izbę Gmin (rycerze - przedst. hrabstw i delegaci uprzyw. miast).
Do Izby Gm. najpierw wybierał Szeryf, potem…
… powszechnego (common law). 2 ostatnie zniósł Długi Parlament - 1641.
Walka z s. lokalnym powstanie s. koronnych delegowanych (XIV w.)- kilka razy w roku sędziowie Tryb. West. jechali do hrabstw rozpatrywać na miejscu. Współpraca lokalnych ław przys. z delegowanymi. Inaczej niż dawni objazdowi - wyłącznie sprawy sądowe. XIV w. przyjazd s. do miejscowości - nie pełne zgr. hrabstwa, a tylko przysięgli…
…. Konflikt zaogniony postawą Jana wobec a.bisk. Cantenbury - Jan go nie uznałobłożony ekskomuniką, w Anglii interdykt. 1213 - dla wycofania interdyktu - Jan lennikiem papieża, zobowiązanie płacenia daniny. Koalicja Ang. + Niemcy (ces. Otton IV), by odzyskać posiadłości francuskie. Klęska Niemiec pod Bouviens - 1214. Jan zrzeka się utraconych posiadłości.
Niepowodzenia Jana (polit. wew. i zew.) powstanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz