Monarchia patrymonialna a absolutna - strona 8

System Watykanu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

po marszu na Rzym. Obalił parlamentarny system rządów, demokrację, zachował monarchię i paradoksalnie...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

w wyniku walk diadochów (323-280 p.n.e.). Były wielkimi monarchiami terytorialnymi o ustroju absolutnym...

Zjawisko władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 693

na władzę wojska, brak kultu monarchy, Azja i Egipt- odwołanie do despocji, władza absolutna Monarchia...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 756

było uzgodnienie systemu rządzenia (monarchii absolutnej) z podstawowymi interesami nowej siły społecznej, jaką...