system Watykanu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system Watykanu - wykład - strona 1 system Watykanu - wykład - strona 2 system Watykanu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Watykan
Watykan to jedno z najmniejszych państw na świecie, które posiada specyficzny system polityczny. Należy podkreślić, że czym innym jest państwo Watykan, a czym innym Kościół Rzymsko-Katolicki. Genezą jest Państwo Kościelne które powstało w VIII wieku, w 1754 roku. Król Francji Pepin darował papieżowi ziemie w okolicach Rzymu, z których zostało utworzone Państwo Kościelne (PK). Na jego czele staną papież, który równocześnie był głową kościoła. Taka sytuacja trwała do Rewolucji Francuskiej. Wtedy to istnienie PK stanęło pod znakiem zapytania. W okresie rewolucji papież został deportowany do Francji, po upadku Napoleona sytuacja się ustabilizowała, a państwo kościelne zostało reaktywowane. Idee rewolucyjne zasiane w duszach obywateli PK nie wygasły i już 30 lat po kongresie wiedeńskim w okresie wiosny ludów doszło do kolejnego ustanowienia republiki w PK, pozbawienia papieża funkcji głowy państwa. Taka sytuacja trwała tylko rok a w 1849 wojska francuskie przywróciły władze papieżowi. We Francji prezydentem, a potem cesarzem został Ludwik Napoleon, który deklarował sympatię dla kościoła katolickiego i poparcie dla tradycyjnej wizji świata, jaka prezentowało papiestwo. Kolejna ważna data to rok 1870 i upadek Napoleona III, wojska francuskie wycofują się z PK, a papież traci potężnego sojusznika. Od wiosny ludów we Włoszech istnieją tendencje do zjednoczenia państwa włoskiego. W latach 70tych XIX wieku tylko PK stało na przeszkodzie ku temu zjednoczeniu. W końcu PK zostaje zajęte przez wojska włoskie. Papież ogłasza się więźniem Watykanu, nie uznaje jego likwidacji. Następuje okres złych stosunków miedzy państwem włoskim a papiestwem pomimo pewnych ustępstw jakie państwo włoskie poczyniło na rzecz papiestwa, jak na przykład `ustawa gwarancyjna', która nie gwarantowała suwerenności terytorialnej ale gwarantowała papieżowi własność pewnych pałaców, bazyliki na Lateranie, przyznawała papieżowi pewne odszkodowania za upaństwowione dobra, czy przyznawała prawo do utrzymania własnej straży papieskiej. Papież jednak głęboko się z tym wszystkim nie zgadzał. Jednocześnie za ustawa gwarancyjna poszło szereg kroków państwa włoskiego przeciwko religii, nadmiernemu zdaniem liberałów włoskich klerykaryzmowi społeczeństwa, państwa włoskiemu, skasowano zakon jezuitów, skonfiskowano pozostałe majątki kościelne, wprowadzono śluby cywilne a w roku 1875 przepis który zaniepokoił papieża, przepisy karne dla duchownych którzy angażowali się przeciwko państwu. Jakie działania przeciw państwu, np. kwestionowanie integralność terytorialne Państwa Włoskiego, popieranie dążeń do restytucji PK. PK istniało konserwatywne i tradycjonalistyczne kontra laicki i liberalny rząd włoski. Konflikt był tylko kwestia czasu. Kompromisu być nie mogło. Taka sytuacja trwała przez prawie 60 lat. Papież

(…)

…, wydał Encyklikę, w której zabronił katolikom angażowania się w życie polityczne Włoch. Sytuacja ta zmieniła się z momentem dojścia do władzy włoskiego męża opatrznościowego Benito Mussoliniego w 1922 po marszu na Rzym. Obalił parlamentarny system rządów, demokrację, zachował monarchię i paradoksalnie za rządów faszystowskich udało się zawrzeć porozumienie. Od 1923 roku toczyły się pertraktacje…
… z 1929 roku
Ustawa o rządzie Watykanu z 2002 roku
Ustawa o źródłach prawa z 1929 roku
Ustawa o systemie sądowniczym 1987 roku
Obowiązującym prawem w PW jest Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) i konstytucje apostolskie oraz ustawy i regulaminy wydawane przez organy władzy państwowej. KPK - akt prawny, który reguluje również funkcjonowanie kościoła katolickiego. Obowiązującym teraz KPK jest kodeks z 1983 rok…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz