Monarchia patrymonialna a absolutna

Wykład - ustrój Polski

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

patrymonialna i absolutna) Reżim polityczny - sposób w jakim faktycznie sprawowana jest władza i egzekwowanie...

Forma rządów- modele i przykłady

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

a) nieograniczone (absolutne) b) ograniczone (konstytucyjne) Monarchie istniejące na przestrzenie wieków...