Legitymizacja konstytutywna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legitymizacja konstytutywna - wykład - strona 1 Legitymizacja konstytutywna - wykład - strona 2 Legitymizacja konstytutywna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

LEGITYMIZACJA KONSTYTUTYWNA To stale zmieniający się stan uprawomocnienia się władzy (różni się od atrybucyjnej)
Systemy niedemokratyczne tez chcą być legitymowane, dążą do poparcia znaczących grup społecznych.
Źródłem legitymizacji może być : Władza autorytarna - faktycznie lub de jure stoi na czele państwa Akceptacja zapowiadanych zmian społecznych lub gospodarczych (takie które miałyby skutki dla szarego człowieka)
Akceptacja celów politycznych (przeciw wrogowi zewnętrznemu lub wewnętrznemu)
Identyfikacja z przywódcą państwa (jest charyzmatyczny np.: Tito w byłej Jugosławii)
Legitymizacja - proces wytwarzania poparcia dla systemu
≠ Legitymacja - prawowitośc, prawomocność (stan systemu politycznego)
Przejawia się w :
Tradycyjnym charakterze - władza jest legitymowana jeśli opiera się na sprawdzalnych przesłankach (prawo natury, boskie pochodzenie władzy, prawo historii)
Rozwiązania partycypacyjne - źródłem legitymacji jest aktywne przyzwolenie ( w akcje wyborczym)
Rozwiązania pozytywistyczne - odwołuje się do faktycznych pozytywnych ocen i opinii
Behawioralne - łączy legitymacje z istnieniem realnej władzy
TYPY PAŃSTWA (≠ formy państwa)
Ten podział ma charakter umowny. Typologie o charakterze idealnym Typologie o charakterze empirycznym
( budowo a priori) (budowa a posteriori)
typologie konstruowane niezwykle dowolnie
PLATON (Arystokles)
- teza o degeneracji państwa
-wyróżniał timokracje (rządy najodważniejszych, najsilniejszych)
Degeneracja Oligarchia (rządy bogatych)- konflikty z ludem
Demokracja (fatalny ustrój; chwiejny; brak respektu dla władzy, demoralizacja ludu)
Tyrania Państwo idealne to państwo rządzone przez filozofów.
ARYSTOTELES Podzielił państwa na:
Dobre Złe Monarchia Tyrania
Arystokracja Oligarchia
Politea Demokracja


(…)

… rozdrobnienia feudalnego- władza monarchy jest niezwykle szeroka
Monarchia stanowa - władza monarchy poszerza się, ograniczają ją stany (szlachta, duchowieństwo, mieszczaństwo)
Monarchia absolutna- władza króla nie jest przez nikogo ograniczona żaden sposób; król podlega prawom boskim; posiada władze ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą; podlega jedynie prawu stanowionemu przez siebie.
Przeradza się w monarchie policyjną lub absolutyzm oświecony (służba dla dobra ogółu)
Współczesna forma monarchii:
Monarchia konstytucyjna (powstają w państwach )
~ograniczone - nie funkcjonują rządy parlamentarne; konstytucja jest aktem łaski władcy, który zachowuje pełnię władzy.
~parlamentarne REPUBLIKA
Najwyższa władza: ~organ kolegialny (sejm itd.)~ organ jednoosobowy (np.: prezydent).
Demokratyczne
Arystokratyczne…
… to państwo rządzone przez filozofów.
ARYSTOTELES
Podzielił państwa na:
Dobre Złe
Monarchia Tyrania
Arystokracja Oligarchia
Politea Demokracja
(interes ogółu) (własna korzyść
lub korzyść grupy)
ŚW.AUGUSTYN (Suponita, Italia)
Dzielił państwa na:
Państwo Boże Państwo ziemskie(złe)
JELINEK
Typy państw:
~ antyczno-orientalne
~ helleńskie
~ rzymskie
~ średniowieczne
~ współczesne
MATERIALIZM HISTORYCZNY
Wiąże typ państwa z formacjami społeczno- ekonomicznymi (formacje społeczno- ustrojowe)
INNE TEORIE
Trzy fazy strukturalne:
Faza wodzów militarnych
Faza państwa patrymonialnego
Faza państwa nowożytnego ( separacja administracji publicznej od aparaty administracji panującego)
W każdym państwie istnieją obywatele państwa bożego i ziemskiego.
KAROL MONTESKIUSZ
Podzieliła państwa na (kryterium: natura rządu, zasady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz