Historia władzy w europie-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia władzy w europie-zagadnienia - strona 1 Historia władzy w europie-zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Egzamin zerowy - 2 czerwca 2011, 18.00. 2/3 obecności na wykładzie. Historia władzy w Europie - zagadnienia egzaminacyjne.
Zjawisko władzy, władza polityczna i państwowa. Państwo, jego istota i funkcje. Formy państwowe w dziejach (od antyku po współczesność).
Państwo szczepowe i monarchia patrymonialna - istota, system władzy. Monarchia stanowa - istota, zasady sprawowania władzy. Istota tzw. Władzy podzielonej (rozproszonej) w systemie feudalnym. Przesłanki ukształtowania się monarchii absolutnej. Monarchia absolutna - jej cechy istotne, rodzaje. Alternatywny model ustrojowy - ukształtowanie się Rzeczypospolitej szlacheckiej w Polsce. Przywileje szlacheckie w Polsce, status prawo - polityczny i ekonomiczny szlachty polskiej. System wartości szlachty polskiej w XVI w.. System instytucji władzy w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.
Sejmiki szlacheckie (ziemskie, wojewódzkie i prowincjonalne). Struktura i funkcje Sejmy walnego XVI - XVIII w.. Demokracja szlachecka i oligarchia magnacka w Polsce. Kryzys Rzeczypospolitej i reformy lat 1764 - 1775. Konstytucja 3 maja - jej istota, zasady ustrojowe. Konstytucja 3 maja - system władzy. Źródła doktrynalne nowożytnego konstytucjonalizmu.
Idee przewodnie amerykańskiej Deklaracji Niepodległości i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Kształtowanie się systemu parlamentarno - gabinetowego w Wielkiej Brytanii. Angielskie prawo konstytucyjne (konstytucja angielska).
Pierwsze konstytucje pisane odzwierciedleniem teorii umowy społecznej (amerykańska, polska, francuska).
Konstytucja USA 1787 - zasady i system władzy.
Państwo liberalne (liberalno - demokratyczne) XVIII - XIX w.. Cezaryzm demokratyczny (autorytaryzm bonapartystowski). Monarchia ograniczona (postabsolutna) - istota, system władzy. Ustrój i system władzy Księstwa Warszawskiego. Ustrój i system władzy Królestwa Polskiego w dobie konstytucyjnej. Autonomia Galicji. Rozwój prawa wyborczego w XIX i I połowie XX w.. Założenie ustroju III Republiki we Francji - konstytucja i praktyka. Nurty ustrojowe w XX wieku. Państwo demokratyczne - zasady i system władzy. Państwo autorytarne - cechy i system władzy. System totalitarny - cechy i system władzy. Ewolucja systemu politycznego II Rzeczypospolitej. Konstytucja marcowa w Polsce - zasada i system władzy.

(…)

… i praktyka. Nurty ustrojowe w XX wieku. Państwo demokratyczne - zasady i system władzy. Państwo autorytarne - cechy i system władzy. System totalitarny - cechy i system władzy. Ewolucja systemu politycznego II Rzeczypospolitej. Konstytucja marcowa w Polsce - zasada i system władzy. Konstytucja kwietniowa w Polsce - zasada i system władzy. Literatura obowiązkowa: Marek Wąsowicz: Historia ustroju państw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz